Scandienst van Antwerpse douane biedt medewerking aan historisch onderzoek
Op 22 november 2019 heeft de Scandienst van de Antwerpse douane zijn medewerking verleend aan een lopend historisch onderzoek. De firma Remmen bvba werd door de Stad Antwerpen belast met het onderzoeken van de zogeheten Privilegiekom van Antwerpen. Dit zeer merkwaardige topstuk uit de 13de eeuw is een houten kist van wel twee meter lang met verschillende sloten. De sleutels die nodig waren om ze te openen, werden verdeeld over tal van personen met een belangrijke functie in de stad. Ze bevatte de stadsrechten van Antwerpen en was/is daarom van groot historisch belang.
Om de opbouw van dit stuk beter te begrijpen en eventuele exacte datering mogelijk te maken, was een scan van dit stuk van groot belang. De firma Remmen bvba had uit contacten met de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent geleerd dat CT-scanners voor humane en dierlijke geneeskundige niet groot genoeg zijn om dit stuk goed te kunnen scannen. Daarom heeft de firma contact opgenomen met de Antwerpse douane in de hoop dat wij hen konden helpen.
Nico De Wert, attaché van de Scandienst, heeft daarom contact gehad met de firma: “Uiteraard gingen wij als de Scandienst graag in op dit verzoek. Zelf ben ik van opleiding historicus, dus was het heel fijn en interessant om in een lopend historisch onderzoek ons steentje bij te dragen”. Op 22 november 2019 werd daarom dit historisch topstuk naar de scanner op GIP Rechteroever gebracht. Aangezien het stuk met de grootste voorzichtigheid moest behandeld worden, was het niet eenvoudig om deze kist naar de scanner te brengen. Mede dankzij de hulp van de medewerkers van de Scandienst kon de kist toch veilig in de scantunnel worden gebracht.
De scanning zelf bracht heel interessante zaken naar boven voor de onderzoekers. Zo zagen ze tot hun verbazing dat er nog voorwerpen in de kist lagen. Op het scanbeeld werden houten dozen aangetroffen die dienden om documenten te bewaren, maar ook sleutels en sloten. Ook werden er brokken van harszegels gevonden die onder meer gebruikt werden om documenten te waarmerken.
“Het is als Scandienst heel fijn om vast te stellen dat wij binnen onze expertise ook een meerwaarde kunnen betekenen voor wetenschappelijk historisch onderzoek. Ook voor de medewerkers is het interessant om ook eens andere zaken dan containers te scannen”, aldus nog Nico De Wert.
Lees meer over het onderzoek op de website van de stad Antwerpen.
24.02.2022   •   Tekst en foto's: Nico De Wert