Onderlinge samenwerking brengt kaakslag toe aan drugsmaffia
De inbeslagname van 54,5 ton cocaïne tijdens de voorbije 5 maanden in de haven van Antwerpen bracht alvast een nieuwe kaakslag toe aan de drugsmaffia. Deze resultaten werden geboekt dankzij de niet aflatende inzet van de douaniers ter plaatse, zonder over het hoofd te zien dat ook tientallen douaniers wekenlang post hebben gevat in de haven van Antwerpen om hun collega's en de politie bij te staan in de speciale operatie SKY ECC. Ook deze actie deed immers een duit in het zakje! Naast de nationale ijver die wordt aan de dag gelegd om de drugsmaffia te slim af te zijn, mogen we echter de inspanningen die internationale organisaties zoals de UNODC en de WCO daarbij leveren niet onderschatten. Zij proberen onder meer te voorkomen dat de drugs in de landen van oorsprong worden uitgevoerd.
Plaats van het event niet toevallig gekozen

Dit fantastische cijfer van 54,5 ton inbeslaggenomen cocaïne werd woensdag 9 juni 2021 aan de pers bekendgemaakt door minister van Financiën Vincent Van Peteghem op de terminal van Belgian New Fruit Wharf.

Als er al iemand onder de perslui verwachtte dat het een saaie bijeenkomst zou worden, dan was die eraan voor de moeite. Onder leiding van voorzitter Hans D'hondt en administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren, trokken tientallen collega's de registers open om er een spraakmakend event van te maken.

Om maar van wal te steken met de keuze van de plaats waar het event doorging, nl. de Belgian New Fruit Wharf (BNFW). Bedrijven die fruit verwerken, vinden maar al te vaak partijen drugs tussen hun legale ladingen bananen, ananassen e.a. Zo komt er veel fruit uit Zuid-Amerkika, traditioneel een aanvoergebied van cocaïne. De bedrijfsleiding van de BNFW was meteen bereid hulp te verlenen bij dit event om duidelijk te maken dat zij en vele andere economische operatoren die risicovolle vrachten verschepen, alles in het werk willen stellen om de strijd tegen drugs aan te gaan.
Internationaal Container Control Programme voorkomt uitvoer van drugs

De aanleiding van deze samenkomst was het bezoek van mevrouw Gadha Fathi Waly, de nieuwe vice-secretaris-generaal van de UNODC (VN) en de secretaris-generaal van de WCO, de heer Kunio Mikuriya aan de Belgische Douane. Zij kwamen het belang van de internationale samenwerking in de strijd tegen de drugs beklemtonen.

Zo verduidelijkte de heer Bob Van den Berghe, hoofd van het CCP, het Container Control Programme. Dit is een internationale, gezamenlijke actie opgezet door de UNODC en de WCO. Het wil voorkomen dat drugs worden uitgevoerd uit de risicolanden. Om dit te bereiken, worden overeenkomsten ondertekend met overheidsdiensten en de bedrijven in de landen van oorsprong. Daarmee beloven zij zich in te zetten om containers met drugs reeds ter plekke in beslag te nemen.
Ook Nederlands Douane Duikteam ter plaatse

Verschillende demonstraties gaven een blik op de middelen die de douane nationaal inzet om de drugsmaffia te vlug af te zijn.
Voor de grondige controle van zeeschepen doet ons Rummageteam soms een beroep op het Duikteam van onze Noorderburen om er absoluut zeker van te zijn dat er geen drugs bevestigd zitten onderaan het schip. Deze duikers waren voor de persconferentie speciaal afgezakt naar Antwerpen en doken van onze douaneboot 'De Zeewolf' het water in, terwijl de gasten vanop onze 'Zeeleeuw' konden toekijken hoe ze te werk gingen.
De speurhonden Reja en Lowie met hun begeleiders demonstreerden dan weer hoe ze prima hulp bieden bij de verificatie van containers.
Ook een presentatie van zowel de backscatter als de sideloader ontbraken niet.
Daarbij mogen we zeker niet vergeten te vermelden dat de collega's van de Bewaking ook present waren om alles in goede banen te leiden.
Prima resultaten, maar blijven inzetten

Tot slot kreeg de pers de gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen, waarbij burgemeester van Antwerpen, de heer Bart De Wever, te kennen gaf dat hij tevreden is met de geboekte resultaten, maar toch wil waarschuwen dat dit resultaat slechts het topje van de ijsberg is. Hij vindt dat vanwege de regering blijvend ingezet moet worden op het bestrijden van de drugs met meer middelen en personeel, want zo meent hij: "Het drugsprobleem veroorzaakt veel meer doden dan terreur en het vergiftigt de samenleving veel sterker."
Minister van Financiën Vincent Van Peteghem: "In de eerste 5 maanden van dit jaar werd alleen al 54,5 ton cocaïne in beslag genomen."
Voorzitter Hans D'hondt en communicatieverantwoordelijke Francis Adyns van FOD Financiën
V.l.n.r.: Minister Van Peteghem, mevrouw Gadha Fathi Waly, de nieuwe vice-secretaris-generaal van de UNODC (VN) en de secretaris-generaal van de WCO, de heer Kunio Mikuriya
Belgian New Fruit Wharf zorgde dat de conferentie coronaproof kon verlopen
Burgemeester Bart De Wever en mevrouw Gadha Fahti Waly poseren voor onze douaneboot De Zeeleeuw
Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies Verlinden had voor de persconferentie een informeel gesprek met mevrouw Gadha Fathi Waly
Burgemeester Bart De Wever maakt van de gelegenheid gebruik om een selfie te nemen
Het Nederlands Duikteam, speciaal afgezakt naar Antwerpen, dook vanaf onze douaneboot 'De Zeewolf' het water in
Nog een mooie gezamenlijke foto vanop het water
Administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren verwelkomt de secretaris-generaal van de WCO, de heer Kunio Mikuriya
30.06.2021   •   tekst: Anne Van Puymbroeck   •   foto's: Jean-Pol Schrauwen Tchekeroul Kouch en Ilse Eelen   •   Opmaak: Ilse De Witte
N.v.d.r.: Oprechte dank aan adviseur Ilse Eelen voor de hulp bij het realiseren van dit artikel
Minister van Financiën Vincent Van Peteghem
Voorzitter Hans D'hondt en communicatieverantwoordelijke Francis Adyns van FOD Financiën
Minister Van Peteghem, mevrouw Gadha Fathi Waly, de nieuwe vice-secretaris-generaal van de UNODC (VN) en de secretaris-generaal van de WCO, de heer Kunio Mikuriya
Belgian New Fruit Wharf zorgde dat de conferentie coronaproof kon verlopen
Burgemeester Bart De Wever en mevrouw Gadha Fahti Waly poseren voor onze douaneboot De Zeeleeuw
Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies Verlinden had voor de persconferentie een informeel gesprek met mevrouw Gadha Fathi Waly
Burgemeester Bart De Wever maakt van de gelegenheid gebruik om een selfie te nemen
Het Nederlands Duikteam, speciaal afgezakt naar Antwerpen, dook vanaf onze douaneboot 'De Zeewolf' het water in
Nog een mooie gezamelijke foto vanop het water
Administrateur-generaal K. Vanderwaeren verwelkomt de secretaris-generaal van de WCO, de heer Kunio Mikuriya