Toen de medailles werden uitgereikt, werd uw carrière beschreven als een rolmodel voor veel collega's. Hoe ziet die carrière er precies uit?

 

In juli 1979 ben ik bij de Administratie van Douane en Accijnzen als belastingambtenaar in dienst getreden nadat ik voor het toelatingsexamen niveau D was geslaagd. Ik mocht beginnen aan mijn eerste baan bij de brigade (buitendienst) in Eynatten. In die tijd begonnen bijna alle Duitstalige ambtenaren bij wat toen het grootste binnenlandse douanekantoor van Europa was.

Op Reinhold kun je altijd rekenen
Ook dit jaar ontvingen twaalf douaniers op de Internationale Douanedag een medaille voor bijzondere verdiensten. Een van hen is Reinhold Adams van de Duitstalige afdeling. De eerste woorden die in je opkomen als je aan Reinhold denkt, zijn betrokkenheid, beschikbaarheid voor zijn collega's en een open oor voor zijn personeel. We leren Reinhold dan ook graag beter kennen.
29.04.2022   •   Tekst: Reinhold Adams en Hans Berckmans   •   Foto's Reinhold: Stéphane Biebuyck, FOD Financiën - Pers: Grenzecho.net - Achtergrond: Ian Schneider, Unsplash.com
In de Pers

Reinhold is de laatste jaren geregeld als douanebeambte in de Duitstalige pers verschenen:
Lesen Sie weiter unten...

Wat houdt uw huidige functie bij de Afdeling Operaties in de regio Luik precies in?

 

Ik ben belast met de Duitstalige dienst Douane en Accijnzen (DG-afdeling). Dit is niet in de laatste plaats om redenen van taalrecht tot stand gekomen. Volgens de taalwet van 1966 moeten in de negen Duitstalige gemeenten (faciliteitengemeenten) bepaalde activiteiten op het gebied van het personeelsbeheer (beheer, evaluatie en met name tuchtprocedures, ...) door een tweetalige ambtenaar (Duits/Frans) worden uitgevoerd.

 

Onze DG-afdeling bestaat uit 4 diensten en telt momenteel 39 personeelsleden:

 

Mijn taak bestaat hoofdzakelijk in personeelsbeheer (administratie, aanwerving, promotie-examens, evaluaties, functiebeschrijvingen, toewijzing van personeel, ...) en ik fungeer als schakel tussen de hogere autoriteiten (directie Luik en centrale administratie) en de Duitstalige douanediensten.

Steun, advies en bijstand aan de diensten en ambtenaren maken uiteraard ook deel uit van mijn taak.

 

Voor de dienst Marketing en Vergunningen ben ik de directe dienstverantwoordelijke (afgifte van vergunningen) en voor alle andere diensten treed ik op als indirecte dienstverantwoordelijke (hoger niveau).

Naast Douane & Accijnzen bent u ook actief op gemeentelijk vlak. Kun je ons daar meer over vertellen?

 

Ik ben sinds 2006 lid van de gemeenteraad van de gemeente 4760 Büllingen. Ik denk dat ik altijd een ruimdenkend en geïnteresseerd persoon ben geweest. Dit geldt in de politiek, het beroepsleven en het dagelijks leven.

 

Daarom heb ik tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 het schepenmandaat aanvaard dat mij werd aangeboden voor de bevoegdheden Bosbouw, Milieu, Toerisme, Hernieuwbare energiebronnen en Mobiliteit. In 2018 ging ik er echter van uit dat ik in mei 2020 met vervroegd pensioen zou gaan. Dat is tot op vandaag niet gebeurd, zowel om professionele (douane) als privéredenen.

 

Je nadert stilaan het einde van je carrière. Hoe kijk je uit naar je pensioen?

 

Ik nader inderdaad met sprongen het einde van mijn loopbaan en de afsluiting van een prachtige, beroepsmatig bevredigende tijd bij de douane.  Aan het eind van het jaar - een paar maanden voor mijn 65e verjaardag - zal ik waarschijnlijk afscheid nemen.

 

Voor mij is en was de douane voor het grootste deel geen werk, maar een passie.

 

Maar ik zal in de nabije toekomst geen taken en vrijetijdsbesteding tekort komen. Zo loopt mijn schepenmandaat, met vele uitdagingen, tot eind 2024 en verder:

Is er nog iets dat u met uw collega's of de lezers zou willen delen?

 

In 1979 koos ik de FOD Financiën – Douane & Accijnzen als laatste van de mogelijke tewerkstellingen. Hoogstwaarschijnlijk uit onwetendheid.

Al heel snel besefte ik dat Douane & Accijnzen de meest veelzijdige en interessante administratie is van allemaal.

Er zijn meer mogelijkheden dan in enige andere administratie, hetzij op het veld, op kantoor, bij de douane of accijnzen en nog veel meer in elke afdeling: daar kan iedereen, als hij (zij) dat wil, zijn (haar) capaciteiten en interesses ten volle benutten.

 

Ik wil graag al mijn geweldige collega's bedanken voor de mooie 44 jaar van samenwerking. Ik wil de hiërarchie niet vergeten (de heer Kristian Vanderwaeren en de Luikse collega's met Alain Goda aan het hoofd), op wier steun ik (wij, DG-Afdeling) de afgelopen jaren altijd kon rekenen. Dank je (lacht).

Mijn verdere carrière ziet er als volgt uit:

N.B. Met drie kleine omwegen naar Losheimergraben, Eupen en een prachtige periode van 4 jaar in Malmedy (Wallonië), heb ik het grootste deel (+/- 80%) van mijn diensttijd in Eynatten doorgebracht.

Hoe vind je het dat je collega's je hebben voorgedragen voor een medaille?

 

Ik voel mij vereerd en beschouw het als een mooie blijk van waardering wanneer mijn werk en mijn bereidheid om mij in te zetten worden opgemerkt en kennelijk worden gewaardeerd door zowel de administratie als de gewone burgers. Hartelijk dank daarvoor (lacht).