Privacyverklaring

 

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken en door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Schakel feitelijke vereniging. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

 

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

 

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 

 

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

 

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

 

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

 

Hoe laat je je rechten gelden?

 

Dit kan door op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief (gebruik enkel de link die leidt naar www.daschakel.be, niet de link die leidt naar financien.belgium.be) of door een eenvoudig verzoek te mailen naar da.schakelwebsite@minfin.fed.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

 

Vermeld steeds:

 

 

Zo verwerken we jouw gegevens

 

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 

De Schakel feitelijke vereniging

Ellermanstraat 21

2060 Antwerpen

da.schakelwebsite@minfin.fed.be 

 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven):

 

De Schakel feitelijke vereniging - Ellermanstraat 21 - 2060 Antwerpen - da.schakelwebsite@minfin.fed.be 

 

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker FOD Financiën. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van FOD Financiën. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

 

 

Welke gegevens worden verzameld?

 

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

 

Dat kan zijn:

 

 

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

 

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

 

Op basis van ingevulde gegevens worden geen marketingprofielen aangemaakt.

 

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

 

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 

 

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

 

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

 

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden tot 1 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

Doorgifte aan derden

 

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

 

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

 

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Dropbox Inc en Microsoft. Het privacybeleid van Dropbox en de privacyverklaring van Microsoft zijn van toepassing. Deze partijen slaan enkel de gegevensbestanden op en hebben in principe geen inzage in de gegevens zelf.

 

Minderjarigen

 

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

 

Beveiliging van gegevens

 

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

 

Iedereen die namens De Schakel feitelijke vereniging jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

 

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van De Schakel feitelijke vereniging zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

 

Tijdens een bezoek aan deze website worden geen gegevens opgeslagen over het gebruik van de website.

 

Cookies

 

Deze website maakt geen gebruik van functionele en analytische cookies.

 

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

 

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

 

Wijzigingen

 

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 12.07.2022.

 

Als het misgaat …

 

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

 

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

 

Klachten

 

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan da.schakelwebsite@minfin.fed.be en we zoeken een oplossing.

 

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: Gegevensbeschermingsautoriteit, Vlaamse Toezichtcommissie.

 

DE SCHAKEL
VOOR EN DOOR DOUANIERS