'Passievol
je talententen ontwikkelen'
Collega Stefan werkte bij de dienst Operaties 1ste lijn Tienen toen de coronacrisis uitbrak. Hij verleende zoals vele andere douaniers ondersteuning aan de federale politie bij de grensbewaking naast zijn gewone dagtaken van vervangend teamchef. Zo stond hij ook voor de moeilijke opdracht om de definitieve sluiting van de dienst samen met zijn team voor te bereiden en af te ronden.
Ook nu nog motiveert Stefan dagelijks zijn collega's binnen de dienst Operaties Hasselt door zijn inspirerende houding. Hij werd gedecoreerd als beloning voor zijn vele, harde werk, maar ook vanwege zijn enorme gedrevenheid.
Stefan, waar haal je dat enthousiasme om er elke dag weer tegenaan te gaan?

Ken je het YouTube filmpje van Jef Staes: 'Ik ben een schaap?' Neen... Dan raad ik je aan het eens te bekijken. Ik heb nagedacht over wat Jef beweert, nl. dat we moeten stoppen met volgen als een passieloos Schaap en veranderen in een gepassioneerde Smart. Kortom, ik zie het vooral als een oproep om je talenten te ontdekken en je passievol toe te leggen om die talenten verder te ontwikkelen, zelfs als je daarvoor tegen de stroom op moet roeien.
Wat zijn jouw talenten dan en kan je die ontplooien in je job?

Ik heb eerder een knobbel voor wiskunde. Mooie zinsconstructies neerpennen daarentegen is niet meteen aan me besteed. Dat ik voor een graduaat Fiscale Wetenschappen ging, is dus niet zo opmerkelijk. Toen D&A via het Vast Wervingssecretariaat nieuw personeel zocht voor de haven van Antwerpen en de luchthaven van Zaventem, sprak me dat meteen aan. Als geslaagde adjunct-verificateur (financieel deskundige) werd ik in december 1997 toegewezen aan de luchthaven. De opleidingen en examens volgden elkaar heel snel op want op 1 maart 2001 werd ik na een interim benoemd tot eerstaanwezend verificateur (fiscaal deskundige).

In Zaventem ben ik begonnen bij het Passagiersteam. Als fiscaal deskundige a.i. was het mijn taak om de vertrekkende reizigers te helpen bij hun aanvraag voor een terugbetaling van de btw. Later ging ik naar de Cargo en daar mocht ik dan de te betalen taksen uitrekenen bij de invoer van goederen. In die job die me sowieso al heel goed lag - cijferen, begrijp je wel - kwam ik tot de ontdekking dat ik ook een passie had voor het tariferen. Ik durf toe te geven dat ik als jonge verificateur bij het tariferen zelfs de computerlijst met BTI's nakeek om te checken welke beslissing ze namen in de andere EU-landen.

Omdat ik bij de Kanteling in 2014 niet koos voor Shiftwerk werd ik toegewezen aan de dienst Risicoanalyse in Zaventem waar ik risicoprofielen moest opstellen. Ik geef toe dat ik er veel geleerd heb, maar ik miste het terreinwerk. Trouwens het feit dat de taken van de verificateur door de Europese Commissie verplicht opgesplitst moesten worden over een Selectiedienst, de Regiekamer en de Verificatieteams vind ik jammer. Ik vond mijn drive ook wel in het feit dat je een zaak van het begin tot het einde beheerde.

In mei 2015 kreeg ik plots te horen dat ik in Tienen mocht starten bij het team Toezicht, Controle en Vaststellingen (het huidige Operaties Hasselt). Bij elke vaststelling die volgde, zocht ik tot in de kleine lettertjes uit hoe we de overtreding tot in de puntjes moesten afhandelen.

Zo was ik verdiept in een firma die werkte met glasvezel. Ze hebben me uitgenodigd voor een rondleiding en ik mocht allerlei vragen stellen die belangrijk waren voor het tariferen. Ik wil mijn tariferingen ook met feiten kunnen onderbouwen.

Ja, zo ben ik nu eenmaal: als ik iets moet doen, doe ik het meteen goed anders kan ik me beter een strandstoel kopen en wat onder een boom gaan zitten niksen.
Dan startte de coronaperiode, hoeveel impact heeft dat gehad op jullie werkzaamheden?

Ja, het feit dat onze dienst opgeheven zou worden met alle gevolgen van dien, woog zwaar uiteraard, maar we hadden geen tijd om het hoofd te laten hangen want het werk moest doorgaan. Enerzijds werd ons gevraagd bijstand te verlenen aan de federale politie bij het grensverkeer, waardoor ons team met minder volk het eigen werk moesten klaren. Anderzijds kregen we door het coronavirus te maken met bedrijven die creatieve ideeën hadden om het COVID-19-virus het hoofd te bieden. Zo was er, bijvoorbeeld, de brouwerij Inbev die graag zo vlug mogelijk toelating wilde krijgen om ethylalcohol te produceren voor handgels. En tot slot moesten we stilaan ook alles gaan inpakken om de verhuis voor te bereiden. Maar we hebben de klussen met succes geklaard.

Op 1 juni zijn de meesten van ons dan verhuisd naar de dienst Operaties Hasselt. Dat was opnieuw even aanpassen, want het team was al een samensmelting van de voormalige Motorbrigades Pelt en Bilzen.

Ik kom graag werken: ik verwacht veel van mijn collega's en ik durf onverholen mijn mening zeggen als iets me niet aanstaat, maar als het werk erop zit, mag er gerust lol gemaakt worden en dan vind ik het ook plezant om samen eens een frietje te steken.
Wat heeft die medaille voor jou betekend?

Ik had de medaille zeker niet verwacht. Daarom is deze erkenning heel belangrijk voor mij. Dat er mensen zijn die de prestaties die ik lever waarderen, geeft me de bevestiging dat ik wel goed bezig ben. Ik ben dan wel geen volgzaam Schaap, maar probeer zeker een gepassioneerde Smart te zijn!
Heb je nog een boodschap voor jonge collega's die aan het begin van hun carrière staan?

Ja zeker: ik ben ervan overtuigd dat een positieve ingesteldheid je ver kan brengen. Tot slot wil ik nog toevoegen: "Het verleden is voorbij, dat komt niet meer terug. We weten ook niet wat de toekomst zal brengen, maar we leven in het heden en je gezondheid is het belangrijkste".
Dat zijn mooie boodschappen om mee te eindigen, dank je Stefan.
26.03.2021   •   Tekst: AVP   •   Foto's: Stephane Biebuyck, Unsplash.com (Marjanblan, Mari Helin en Scott Graham)
Stefan
Stefan