Copyright: Tom Poelman
Bron: Gerd Altmann on Pixabay
Administrateur-Generaal Kristian Vanderwaeren     Copyright: Stefan Biebuyck
Bron: Colin Davis on Unsplash
Bron: Lucas Van Oort on unsplash
Bron: Osama Saeed on unsplash

Twee jaar geleden kraakte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) te Antwerpen met buitenlandse hulp versleutelde telefoons voorzien van de app Sky ECC. Heel wat drugscriminelen maakten hier blijkbaar gebruik van. Dankzij de ontcijfering van de codes konden de speurders miljarden berichten lezen en kregen ze een inzicht in de werking van het drugsmilieu wereldwijd.

 

54,5 ton tijdens eerste 5 maanden


Het feit dat we op slechts 5 maanden tijd al 54,5 ton cocaïne in de Antwerpse Haven in beslag konden nemen, is mee te danken aan de ontcijfering van de berichten en de specifieke operatie Skywalker. Zo werd bijvoorbeeld van 2 op 3 april in één keer een hoeveelheid van 10.964 kg cocaïne teruggevonden in een container gevuld met pakketten blauw leder.

Onder de indruk

Onze administrateur-generaal was zeer opgetogen over de enorme inzet die onze douaniers getoond hebben tijdens deze acties, getuige het bericht op het intranet (enkel toegankelijk voor actieve personeelsleden).
Ook onze andere partners (FGP en Parket) waren onder de indruk van onze snelheid van optreden en dankbaar voor geleverde inspanningen van de AADA.


Voorlopige conclusies

Het mag duidelijk zijn dat de strijd tegen de drugscriminaliteit steeds intensiever wordt en vraagt naar meer middelen. Onze beleidsmensen denken eraan om de gewapende diensten verder uit te breiden en er is ook het project 100% scanning waarbij de scancapaciteit gradueel opgetrokken zal worden.

Om deze gigantische operatie deskundig te kunnen uitvoeren, was de hulp van gewapende douaniers uit de 6 overige regio’s noodzakelijk. Eén na één meldden gemotiveerde vrijwilligers zich aan bij de SPOC van hun regio, die de namen doorgaf aan de coördinator van de dienst Operaties op de Centrale te Brussel. Samen met de leidinggevende van de Bewakingsdienst te Antwerpen werden de teams aangestuurd.
VRIJWILLIGE
Het Bewakingsteam te Antwerpen ving haar collega’s prima op: iedereen kreeg vooraf een korte briefing, met bijzonder veel zorg voor de veiligheid. Tenslotte hadden de meesten onder hen bijvoorbeeld nooit op een containerterminal gewerkt, wat op zich al heel risicovol is vanwege de rondrijdende straddle carriers. Voor de Franstalige collega’s werden de instructies zelfs in hun moedertaal gegeven.  
Er ging ook de nodige aandacht uit naar het welzijn van de ter hulp schietende collega’s: geen veldbedjes om op te rusten, maar indien gewenst een eigen hotelkamer en broodjes met koffie of thee voor op dienst.
Toch nam dit niet weg dat deze collega’s zich tijdens elke shift ten volle moesten inzetten. Klonk de opdracht hen eerst misschien spectaculair in de oren, in de realiteit moesten zij vooral urenlang toezicht uitoefenen in risicovolle omstandigheden.

 

 

Uiteraard heeft de FGP ook na deze periode nog de handen vol met het verder ontcijferen van de miljoenen onderschepte berichten.  Blijkt immers dat er vaak in codetaal gesproken wordt en er mogelijks ook misleidende berichten tussen zitten om mensen op het verkeerde been te zetten.

Het mag duidelijk zijn dat ‘Skywalker’ een zeer arbeidsintensieve operatie was die om veel capaciteit vroeg. We beschikken over te weinig personeel om dit soort acties continu uit te voeren. Toch zal onze administratie waar mogelijk en binnen haar bevoegdheden de FGP en het Parket haar ondersteuning blijven geven. Uiteraard ook buiten de haven van Antwerpen als dit moest nodig zijn.

20.09.2021   •   Tekst en opmaak:  A.V.P.   •   Foto's: Tom Poelman, Stephan Biebuyck, Pixabay.com en Unsplash.com   •  
Met oprechte dank aan adviseur-generaal, regionaal centrumdirecteur Antwerpen Sabine De Schrijver en adviseur Ilse Eelen
voor de hulp bij het tot stand komen van dit artikel.

OPERATIE SKYWALKER

Bron: Osama Saeed on unsplash

Bron: Lucas Van Oort on unsplash

© Tom Poelman

Bron: Colin Davis on Unsplash

Bron: Gerd Altmann on Pixabay

© Stephan Biebuyck

 

 

Met deze nieuwe kennis kon de strijd tegen de drugscriminaliteit opgevoerd worden. Zo startten de FGP, Douane en het Parket van Antwerpen en Oost-Vlaanderen tussen 14 maart en 11 april 2021 een unieke operatie in de haven van Antwerpen onder de naam ‘Skywalker’.

 

De collega’s van de Opsporingsdienst van Antwerpen namen tijdens deze actie de leiding omdat zij in nauw contact staan met de FGP en het Parket. Maar ook de teams Bewaking, Rummage, Havenbrigade samen met de Hondenteams en Scandiensten verleenden hieraan hun medewerking. Daarbij ondersteund door gewapende collega’s uit diverse controlediensten van het land.

 

24/7 verleenden al deze collega’s enthousiast hun medewerking.

Onderzoek had enkele schepen die naar de Antwerpse haven kwamen, geviseerd en het was de bedoeling om bepaalde risicovolle containers meteen te onderscheppen bij lossing op de containerterminal. Ze werden vanaf dan bewaakt, ter plaatse gecontroleerd en/of begeleid

naar de scanner en/of verificatiepost. Daar stonden teams klaar om de container aan een

grondige verificatie te onderwerpen.  Zelfs tot bij de vernietiging achteraf hielden collega’s

toezicht.

 

Het Rummageteam bood bijstand wanneer het nodig werd geacht dat er bepaalde containers, al voor de lossing aan boord van het schip moesten worden bewaakt.

HULP
OPERATIE
SKYWALKER
GAAT VOORT
ONTCIJFEREN