Het Nationaal Defilé werd dit jaar iets anders opgevat dan de traditionele optocht van militairen gevolgd door een burgerlijk detachement. Enerzijds trachtte de organisatie dit event zo coronaveilig mogelijk te laten verlopen, anderzijds wilde ze hulde brengen aan al diegenen die sinds het begin van de pandemie het beste van zichzelf hebben gegeven. De covid-helden werden dus niet alleen geëerd in het eigenlijke defilé, maar ook via videogetuigenissen en bij de artistieke optredens op buitengewone locaties verspreid over het ganse land.

 

Aanvankelijk werd voorzien dat onze administratie deel zou uitmaken van de colonne van burgerlijke hulpdiensten op het defilé, met de mobiele scanner en backscatter uit Antwerpen samen met de scanvan van Zaventem en enkele motorrijders.

Om het 100-jarig bestaan van de BLEU in de verf te zetten, stuurden onze Luxemburgse collega’s ook een afvaardiging motorrijders en hun mobiele scanner. Zij waren dan ook allemaal op het appel tijdens de generale repetitie op 14 juli.

 

Op het allerlaatste moment werd er echter - begrijpelijk uiteraard gezien de bijzondere omstandigheden - beslist om de optocht in te korten. Het land was immers niet in feeststemming vanwege de catastrofale gevolgen van de overstromingen voor talrijke burgers in ons land. Vandaar dat alleen de mobiele scanner uit Antwerpen geflankeerd door de grote scanner uit Luxemburg nog deel uitmaakten van de burgerlijke colonne. Enkele motorrijders werden gevraagd om ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders te escorteren op de weg. Ook de mooie videoboodschap van onze collega Isabelle Kelder, tewerkgesteld op de luchthaven van Bierset, ging door.

Hierna tonen we graag enkele foto’s genomen tijdens de generale repetitie en op de Nationale Feestdag op 21 juli.

 

Nationaal Defilé 2021

De verschillende afgevaardigden aanwezig op de generale repetitie op 14 juli

Sfeerbeelden van het Nationaal Defilé 2021

De mobiele scanner uit Luxemburg

Onze scanvan (Zaventem) en backscatter (Antwerpen)

Delegatie brandweer

Douane

Hulpdiensten

Politie

De opstelling zoals in het defilé voorzien, voorafgegaan door 5 motorrijders.

Zwaailicht niet vergeten!

De mobiele scanner is weerspiegeld in het glas

Ook het B-fast team is op appel

Drone van de politie van dichtbij bekeken

De dag voordien nog ingezet om hulp te bieden in het overstroomde gebied

Ook Frankrijk en Duitsland aanwezig

Iedereen (onze motards rechts) zet zich in beweging om naar het Defilé te vertrekken

De scanteams

Minister V. Van Peteghem en administrateur-generaal K.Vanderwaeren

Minister A. Verlinden wordt verwelkomd

Collega Andy neemt de leiding van de aanwezige douaniers op zich

Schouwing van onze troepen

Isabelle Kelder getuigt in naam van onze AAD&A (video boven)

16.08.2021   •   Tekst en opmaak : A.V.P.   •   Foto's : Jean-Pol Schrauwen Tchekeroul Kouch en Sven Daelman   •

met oprechte dank aan Ilse Eelen - Tanja Peeters - Patrick Jodlowski - Stijn Doms

Schouwing van onze troepen