De collega's van team Hasselt. Drie collega's van dit team konden er helaas niet bij zijn op het moment dat deze foto genomen werd.

Onze collega’s van Operaties, Afdeling Controle 1°lijn, team Hasselt hebben tijdens de voorbije 4 maanden binnen hun regio al meer dan 120 vaststellingen kunnen noteren op het misbruik van rode diesel door chauffeurs van personenvoertuigen en lichte bestelwagens. Dat is opmerkelijk veel. Wellicht gingen deze mensen er foutief vanuit dat ze er wel mee weg zouden komen omdat douaniers het nu extra druk hebben vanwege de coronamaatregelen...

 

Stefan: “We hadden het al langer in de gaten dat chauffeurs het niet zo nauw nemen met het tanken van rode gasolie, hoewel dat voor hen verboden is. Persoonlijk had ik ingeschat om tegen 1 april al tegen de 100 vaststellingen te zitten maar vanwege het feit dat we, net zoals verschillende andere teams verspreid over het hele land, onze medewerking verleend hebben aan de operatie Sky in Antwerpen om de bewaking te verzekeren in het kader van drugsopsporing, is het een maandje later geworden.

 

Het misbruik van rode gasolie is een inbreuk van alle tijden, hoewel het toch ook wel wat gebonden is aan regio’s langs de grens of waar aan landbouw wordt gedaan. Tenslotte betaalt men voor witte diesel een hogere accijns en de tankstations waar je de rode kan tanken, zijn in de streek publiek geheim. Helaas kan niet iedereen van deze lage accijnzen profiteren en wanneer het dan weer eens de spuigaten uitloopt, krijgen we tips binnen van burgers die er ons op wijzen dat er bij bepaalde tankstations wel erg veel rode gasolie wordt getankt.

In dat geval plannen we dynamische acties om te voorkomen dat de mogelijke overtreders elkaar gaan verwittigen van “ze staan weer daar om te controleren.” Op die manier lukte het ons om tijdens een shift zelfs 7 vaststellingen te doen.

 

Stefan, kan je even kort zeggen wie wel met rode diesel mag rijden?

 

In België mag rode diesel alleen gebruikt worden voor voertuigen die geen nuttig laadvermogen hebben, zoals bijvoorbeeld een voorheftruck in een magazijn. Er is ook een speciale, complexe regeling in verband met tractoren die een vergunning gemengd gebruik hebben. Zij moeten wel voldoen aan een aantal regels zoals, bijvoorbeeld, enkel gebruikt worden in de landbouw of ingezet worden bij het onderhoud van wegen. Dan komen we meteen ook bij de installaties en machines die in de wegenbouw of voor openbare werken worden ingezet. Denk daarbij aan bulldozers en egaliseermachines. Tot slot hebben we ook nog de vaste motoren die pompen en generatoren aandrijven. Let wel: die mogen op een voertuig gemonteerd worden, maar die wagen zelf mag niet rondrijden op rode diesel!

 

 

Mijnheer, u rijdt op

                    rode gasolie!?

Personenwagens vallen dus sowieso uit de boot?

Ja, dat kan je wel stellen, samen met onder meer de bestelwagens voor lichte vracht.

Wat betaal je voor het illegaal rondrijden met rode diesel in een personenwagen?

Je betaalt in dat geval minstens 500 euro boete, tenzij je al een keer eerder betrapt bent. Dan wordt deze boete verdubbeld.
We regelen deze overtreding meestal door een onmiddellijke betaling. Is de chauffeur bereid tot betaling van de minnelijke schikking, dan kan de overtreding wordt afgehandeld met een akte van onderwerping 101 en een kwitantie 257.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een overschrijving, maar dan moet er betaald worden binnen de 10 dagen. Anders verwittigen we de dienst Geschillen en wordt de zaak afgehandeld met een relaas 359.

En wat gebeurt er als de chauffeur weigert te betalen?

In dat geval zullen we de overtreder vragen naar de reden waarom hij niet wenst te betalen en gaan we over tot het nemen van stalen. We willen ook graag weten waar hij het laatst getankt heeft. We gaan de persoon in kwestie vragen stellen en al zijn antwoorden worden dan genoteerd in het proces-verbaal van verhoor categorie 2. De monsters worden opgestuurd naar het Nationaal Laboratorium van douane en accijnzen te Vilvoorde voor analyse. Het proces-verbaal vergezeld van een relaas 359 sturen we naar de collega’s van de dienst Geschillen (Regio Hasselt) voor de verdere afhandeling van het geschil.
Persoonlijk vind ik wel dat onze wetgeving nog zou mogen aangepast worden voor de niet-Belgische overtreders. Zij zullen moeilijk te vervolgen zijn als zij niet betalen omdat ze toch nooit voor de rechtbank opdagen bij dagvaarding.

Heb je voor ons nog een laatste tip, Stefan?

Ja zeker, begin er niet aan! Het is namelijk zo dat zelfs al heb je maar één keer rode gasolie getankt en daarna terug witte diesel, we je toch kunnen betrappen. De rode kleurstof kan lang achterblijven in je tank. Op die manier betaal je toch nog een boete.
28.05.2021   •   Tekst: AVP   •   Foto's: copyright groepsfoto: Stefan - landbouwtractor: emitea via Pixabay - controle rode gasolie: Stephane Biebuyck -
Controle brandstof: Anthony   •   Bron: Stefan en Instructie D.I. 959 - DMGC 271.244: Handboek voor de motorbrigades
De collega's van team Hasselt. Drie collega's van dit team konden er helaas niet bij zijn op het moment dat deze foto genomen werd.