Michele gaat strijd tegen cashsmokkel aan
"Chinees smokkelde 200.000 euro naar België vanuit Taiwan"
"Cashsmokkel van 35.000 euro van Zaventem naar Egypte door een Duitser"
"Man op luchthaven betrapt met 29.795 euro op zak"
Betrapt met 29.795 euro op zak
Toen onze Zaventemse collega's de reiziger met 29.795 euro op zak onderwierpen aan een routinecontrole Cash, toonde die eerst enkel 9.000 euro en beweerde niet meer geld bij zich te hebben. Dat bleek uiteindelijk een leugen, want toen onze collega's hun onderzoek verderzetten, vonden ze nog 20.795 euro opgeborgen in zijn handbagage, zijn portefeuille en in een schoudertas.
Het is echter zo dat iemand die via ons land de EU binnenkomt of verlaat en 10.000 euro of meer cash geld bij zich heeft, dat moet aangeven. Het feit dat deze passagier weigerde dit te doen, maakte hem in de ogen van onze collega's verdacht en zijn gegevens werden doorgegeven aan de witwascel.
Hij gaf de douane wel allerlei verklaringen voor het geld, maar fiscaal onderzoek en verhoren door gerecht en politie leidden voor de overtreder uiteindelijk tot een jaar cel met uitstel en verbeurdverklaring van de som geld. Er kon niet worden aangetoond dat de man de inkomsten legaal verkregen had en zijn verklaringen waren totaal ongeloofwaardig.
Michele: "Dit is slechts één cash-overtreding van de vele vastgesteld in 2020. Vorig jaar hebben onze hondenteams ruim 4,21 miljoen cash ontdekt. Veel van die overtredingen, in totaal voor zo'n 3,5 miljoen euro, werden op de luchthaven van Zaventem door het Cash- en Hondenteam onderschept. Zoals je weet zijn onze honden erop getraind de geur van de inkt te herkennen van bankbiljetten."
Michele met zijn hond Bella hadden zeker hun aandeel in die vaststellingen. Om die reden werd Michele dan door de collega's ook voorgedragen om de bijzonder medaille van uitzonderlijke verdiensten te mogen ontvangen op de internationale douanedag.

Michele was na een 12-jarige carrière als motorrijder bij ons Nationaal Mototeam toe aan iets nieuw. Zijn keuze was vlug gemaakt. Reeds 20 jaar werkt hij buiten onze AAD&A fervent met honden, meestal met rottweilers. Hij is officieel afgestudeerd als instructeur en won al 13 titels bij hondenwedstrijden. Of het nu om speurwerk gaat, gehoorzaamheid of pakwerk, niets schrikt hem af. Uiteraard was het dan nog een kleine stap om ook voor onze administratie samen te gaan werken met een hond.
Niet gemakkelijk werken tijdens corona
Michele: "Het is een hele eer en ik ben onze administrateur-generaal K. Vanderwaeren en de collega's ook erg dankbaar omdat ik deze medaille toebedeeld kreeg. Nochtans was het vanwege de coronamaatregelen die golden op de luchthaven niet gemakkelijk om het voorbije jaar onze interventies met de honden te laten doorgaan. Die constante training hebben ze echter wel nodig. Op een bepaald moment waren er zelfs zo goed als geen passagiers meer toegelaten. We hebben ons dan geconcentreerd op de risicovluchten én met heel mooie resultaten tot gevolg."
Alleen is maar alleen
Michele: "Toch wil ik ook benadrukken dat werken met een hond altijd een teamgebeuren is. Daarmee bedoel ik niet alleen dat de hondengeleider nauw moet samenwerken met zijn hond, maar dat we bij elke opdracht bijstand verlenen aan een groep collega's bevoegd voor bepaalde controles. Hier op de luchthaven van Zaventem werk ik en Bella nauw samen met het Cashteam. Als we als hondengeleiders uitgestuurd worden, bij controles op de weg of op een schip, verlenen we ook steeds bijstand aan collega's van 1ste Lijn die belast zijn met dit onderzoek zoals Scanteams, Rummage, Controle op de weg enzovoort."
Een normale toekomst
Michele: "Ik werk graag op de luchthaven van Zaventem en hoop dat we het coronavirus volledig de baas worden en dat we terug kunnen keren naar het normale. Zelf hoop ik samen met Bella nog lang en succesvol te kunnen werken."
Dat hopen we samen met jou, Michele en ook vanwege De Schakel willen we je van harte feliciteren.
22.10.2021   •   Tekst: A.V.P.   •   Opmaak: I.D.W.   •   Foto's: Stephane Biebuyck