LAWFUL WOLVES LE MC

Collega’s Jürgen Davids en Benjamin Komac richtten, samen met een groep vrienden en collega´s, 2 jaar geleden een motorclub op onder de naam Lawful Wolves LE MC . Zij hadden zo hun unieke beweegredenen, maar laat ze jullie dat zelf maar even vertellen.

Jürgen: “Hallo collega’s, ik ben Jürgen Davids en werk bij de Bewakingsdienst in Antwerpen, beter gekend als EMT 9. Op de linker foto zie je onze collega Benjamin Komac, die ook bij de Bewakingsdienst is tewerkgesteld, maar dan op de luchthaven van Zaventem. Samen komen we allebei van de Federale Overheidsdienst Justitie.
Het leven als cipier zagen we echter niet langer zitten. Ik vind het bijvoorbeeld veel fijner om op een positieve manier een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.”

Benjamin: “Inderdaad, we betreuren de overstap naar Douane en Accijnzen zeker niet. We waren het beiden beu om letterlijk en figuurlijk ‘opgesloten’ te zitten. Bovendien bood de job zelf weinig perspectief, wat bij deze administratie heel anders is: de diversiteit aan taken is groot, de mogelijkheid bestaat om van standplaats te wisselen en je krijgt kansen om door te groeien.
En tot slot: het loon is ook beter! (glimlacht)”

Benjamin en Jürgen

Jürgen: “Samen zijn we medeoprichter en lid van een motorclub die we in 2020 boven de doopvont hielden, omdat we zo ons eigen idee hadden over hoe we die wilden runnen.
De naam ‘Lawful Wolves LE MC’  van onze vriendenkring dekt de lading. ‘Lawful’ omdat alle leden tewerkgesteld zijn als wethandhavers bij Justitie, politie, douane, leger en nog meer, maar ook collega’s van de eerste hulp samen met hun familie. We willen bovendien de normen die we naleven binnen onze werksituatie ook daarbuiten eerbiedigen.
Het tweede deel van de naam is ‘Wolves’, want net zoals de wolf in de roedel willen wij zorgdragen voor elkaar in goede en kwade dagen.”

BROEDER- en ZUSTERSCHAP
Benjamin: “Ja, in onze club dragen we loyaliteit, respect voor anderen en broederschap hoog in het vaandel.  Er zijn de interne regels die moeten nageleefd worden, maar we zijn in de eerste plaats een vriendenclub.

We genieten van het motorrijden op zich en het regelmatig samenzijn met vrienden en familie tijdens onze uitstappen en vakanties in onderlinge kameraadschap. Daarom vinden we het ook vanzelfsprekend dat vrouwelijke motorrijders bij ons welkom zijn (ook als full member), wat bij vele andere clubs niet het geval is.”

Jürgen
: “Als er te feesten valt, zijn we graag van de partij, maar we kunnen ook op elkaar rekenen als het niet goed gaat. Zo legden we op de plaats waar één van onze leden, jammer genoeg, verongelukt is een gedenkplaat en we organiseren er jaarlijks een herdenkingsmoment. 

We werken ook mee aan goede doelen of zetten zelf initiateven op.
Zo hebben we met vrienden uit Engeland het idee opgevat om duizenden kaarsjes te branden op de graven van de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen.

In het verleden hebben we met meerdere clubs al afgesproken in Ieper om te luisteren naar de Last Post en namen deel aan de 'laying of wreath' (neerleggen van een bloemenkrans) aan de Menenpoort tijdens de ceremonie.”
Deze zomer coronaveilig te gast in Slovenië met leden en hun gezin

SERGEANT AT ARMS
Benjamin: “Omdat het onderlinge gevoel van broeder- en zusterschap binnen onze club zo’n hoge prioriteit heeft, nemen we anderhalf jaar de tijd om nieuwe leden op te nemen. Die tijd is nodig om een antwoord te vinden op de vraag: ‘Voel ik me goed bij deze club?’, maar ook de overige leden moeten overtuigd zijn dat er de juiste klik is. Regelmatig aanwezig zijn op de samenkomsten is om die reden een vereiste.”

Jürgen: “Wij zijn een democratische club, waarbij iedereen inspraak heeft in hoe de club moet worden geleid. Zelf ben ik op die manier verkozen tot president en Benjamin is 'sergeant at arms' of mijn rechterhand, zeg maar. Hij kijkt erop toe dat onze interne afspraken op vlak van gedrag maar ook uitstraling nageleefd worden en dat alles veilig verloopt. Voor ons is niet de kwantiteit maar de kwaliteit binnen de club belangrijk.”

Patch: Sergeant at arms of de agent van de club
UITSTRALING
Jürgen: “Net zoals we binnen het korps waartoe we behoren een uniform dragen om uit te stralen waarvoor we staan, hebben we ook binnen onze club een vestimentaire regelgeving. De kleuren van onze patch zijn zwart, wit en blauw om de dunne blauwe lijn van de rechtshandhaving vertegenwoordigen. De grijze lijn vertegenwoordigen onze historie alsook de medeoprichters bij Justitie.
De patches die op de voorkant van de leren vest mogen aangebracht worden zijn:
- De Belgische vlag

- De “road name”, junner op deze foto, die je van de club krijgt en dit vloeit voort uit de proefperiode van 1,5 jaar. Iemand die dus een memorabele stoot uithaalt in die periode gaat heel waarschijnlijk zijn of haar naam daardoor krijgen.

- Het alfa-symbool wijst erop dat we de oprichtende chapter (lees afdeling/regionale afdeling) zijn samen met de naam van de vereniging.
- Als ‘hangaround’ of solliciterend lid, krijg je na 6 maanden de ‘prospect’ patch die uiteindelijk zal vervangen worden door de patch ‘full member’.

Als je benoemd wordt via verkiezing tot bestuurder, wordt deze patch aangepast door een ‘officieren’ patch, president op de foto uiterst rechts”

ONZE VISIE UITDRAGEN
Benjamin: “Het is ook ons doel om naambekendheid te verwerven. Zo heeft Jürgen eind vorig jaar via een Amerikaans radioprogramma speciaal voor politiediensten een interview weggegeven.
In Europa zijn we momenteel binnen de wereld van ‘Law Enforcement’ goed gekend maar we willen onze visie heel graag naar meer landen uitdragen. Zo hopen we dat meer chapters onze ideologie van rechtshandhaver gaan overnemen maar ook dat zich dat uniform uitstraalt via de kleding en de daarop opspeldde insignes.”

Jürgen: “We engageren ons om wereldwijd leden te werven die de naam Lawful Wolves waardig zijn of op een positieve manier het verschil willen maken in de maatschappij.

Graag willen we eindigen met een motto waar we naar leven:
When in doubt, throttle it out. It may not improve the situation, but it will end the suspense.*
*Zit je met iets, onderneem actie. Het zal de zaak misschien niet verbeteren maar het eindigt de spanning.
Benjamin en Jürgen
Deze zomer coronaveilig te gast in Slovenië met leden en hun gezin
Patch: Sergeant at arms of de agent van de club
24.01.2022   •   Tekst en opmaak: A.V.P.   •   Foto's: Bruno Kayaert en Jürgen Davids