Illegale tabak voor waterpijpen, illegale pakjes sigaretten, de zuigtabak Snus, geneesmiddelen en lachgas is een greep uit de inbeslagnames bij het controleren van enkele nachtwinkels door onze collega’s van Operaties 1ste lijn – Controle 2 te Antwerpen in samenwerking met de plaatselijke politie.
Lachgas, illegale tabak en geneesmiddelen...
Getuigenis van collega Silke:

“Tijdens onze controle op nachtwinkels te Antwerpen op 29 januari 2021 in samenwerking met de Lokale Politie, troffen wij in een zaak een bureau aan achterin de ruimte. Daar lagen diverse nummerplaten van auto’s. Bij nader onderzoek bleek het om kopieën te gaan want alle nummers waren reeds uitgeschreven.

We vonden ook 4 kamagrapillen, die we ter plaatse overdroegen aan de Lokale Politie.
Ze zijn vergelijkbaar met Viagra, maar worden vaak verkocht aan jongeren als pepmiddel.

In het bureau troffen wij ook een nog een smeulende waterpijp aan
die dus nog maar recent werd gedoofd, alsook volgende producten:

•1 lege pot waterpijptabak van het merk Jibiar – smaak Two Apple van 1 kg
•1 geopende pot waterpijptabak van het merk Jibiar – smaak Enjoy van 1 kg  
                         (bijna de volledige inhoud zat er nog in)

In een hieraan grenzende ruimte stuitten wij op volgende producten:

•1 geopend pakje sigaretten van het merk NZ – met een buitenlands fiscaal kenteken
•1 geopend pakje sigaretten van het merk Marlboro – zonder een fiscaal kenteken
•1 lege pot waterpijptabak van het merk Adalya – smaak Lady Killer van 1 kg

Op de toonbank stonden 2 potten van 200 gram Cloud One, wat een “nieuwe versie” is van waterpijptabak.

Die wordt ook zo belast, aangezien ze valt onder artikel 2,15° van het Koninklijk Besluit van 5 februari 2016,
betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak
en voor roken bestemde kruidenproducten
Met een voor roken bestemd kruidenproduct verstaat men een product op basis
van planten, kruiden of fruit dat geen tabak bevat en geconsumeerd kan worden via een proces van verbranding

Aangezien de aanwezige verantwoordelijke noch het Nederlands, noch het Engels,
noch het Frans beheerste konden we via hem geen verdere informatie achterhalen.

Alle hierboven beschreven goederen werden in beslag genomen.

Collega Betty:

“In onze nachtwinkel werkte de uitbater wel goed mee. Jammer genoeg moesten we toch wel een aantal verboden producten in beslag nemen.

Zo troffen we in een klein kamertje achteraan de winkel enkele dozen met ampullen aan samen met 2 grote flessen lachgas. Die hebben we in beslag genomen omdat de verkoop, het bezitten en het gebruik ervan strafbaar is."


“De meeste gemeenten leggen een GAS-boete op. In Antwerpen treedt het parket echter streng op tegen handelaars van lachgas. Die aanpak werkt en is effectief", zegt federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. "Dealers worden systematisch opgepakt en verhoord, en eventueel ook aangehouden. Er staan zware geldboetes op, ook celstraffen. Het is mijn bedoeling om die aanpak uit te breiden naar alle parketten van ons land. In februari 2021 stemmen we over een wetsvoorstel hierover."


Hoewel de roes te vergelijken is met dronkenschap maar het effect veel vlugger uitgewerkt is, zijn de ampullen met lachgas heel aantrekkelijk voor jongeren. Het gebruik van lachgas is echter heel ongezond. Het gas rechtstreeks inhaleren vanuit een slagroompatroon of gasfles kan ervoor zorgen dat je mond, neus en zelfs je longen bevriezen.


Betty: “ Daarnaast stuitten we ook op verschillende blikken met  zakjes zuigtabak of Snus. Zoals beschreven in het artikel ‘Zweedse Snus, nog nooit van gehoord’ is het op de markt brengen van Snus verboden.

Collega Els: “ We namen ook nog 1 pot van 1 kg  shisha tabak en 9 pakjes waterpijptabak
van 50 gr., allebei van het merk Adalya, in beslag.”
25.02.2021   •   Tekst: Silke, Betty, Els en Tom    •   Foto's: Silke en Betty