Wat doe je precies bij de Dienst van de Regionaal Centrum Directeur Brussel?

 

Ik bied er administratieve ondersteuning. Dit bestaat onder andere uit het opvolgen en behandelen van dossiers en deadlines, het voorbereiden en organiseren van vergaderingen, het beantwoorden van de diensttelefoon en -mailbox. Verder volg ik het nationaal operationeel plan (NOP) en de procesplannen mee op: de cijfers verzamelen en analyseren, teamchefs op de hoogte brengen van de te verbeteren meetpunten en na de analysevergadering het verslag opmaken.

Isabel van Think Pink-initiatief ontvangt medaille
Vorig jaar getuigde Isabel Payne in De Schakel over haar initiatief voor Think Pink, waarbij ze 25 cm van haar haar doneerde ten voordele van borstkankerpatiënten. Onze collega’s, die Isabel omschreven als een zeer betrokken en gewetensvol persoon, nomineerden haar voor een medaille op de Internationale Douanedag. Reden te meer om opnieuw af te spreken met Isabel voor een fijne babbel over haar job, carrière en ambities.
01.09.2022   •   Tekst: Isabel Payne en Hans Berckmans   •   Foto's: Stéphane Biebuyck, FOD Financiën - Achtergrond: Ian Schneider, Unsplash.com

Hoe ziet jouw carrière bij Douane & Accijnzen eruit?

 

Mijn carrière is gestart in de privésector: eerst in een supermarkt en daarna in een vleesgroothandel. Toen dat laatste omwille van fysieke problemen niet meer lukte, heb ik gesolliciteerd bij de FOD Justitie, waar ik in 2008 mocht starten. Daarna ben ik gedetacheerd naar een kabinet als persoonlijk assistente van de Staatssecretaris. Een heel leerrijke job, maar ontzettend intensief omdat er veel van je wordt verwacht en je bijna altijd bereikbaar moet zijn. Ik nam zelfs mijn laptop mee op vakantie. Dat is meteen ook de reden waarom ik later twee andere aanbiedingen om op een kabinet te werken heb afgeslagen.

 

Ik heb altijd het idee gehad dat de FOD Financiën de beste FOD was om voor te werken. Mijn partner werkte al voor Douane & Accijnzen en kwam vaak met interessante verhalen thuis. Toen FOD Justitie een reorganisatie doorvoerde, onder andere bij de Stafdienst P&O, vielen de vertrouwde teams uiteen en werden bepaalde functies afgeschaft.

Door deze reorganisatie vond ik dat, na mijn detachering op het kabinet, het moment rijp was voor een carrièreswitch.

 

In januari 2019 startte ik bij de Afdeling Geschillen Brussel van Douane & Accijnzen, waar ik de teamchef ondersteuning bood.

Ter voorbereiding van de maandelijkse analysevergadering, bereidde ik de geschildossiers voor die een negatieve invloed hadden op de doelstellingen uit het NOP, maar ik miste toch wel effectieve dossierbehandeling.

 

Toen mijn voorgangster op de Dienst van de Regionaal Centrum Directeur Brussel naar het OCAD muteerde, bood men mij haar functie aan. Het bleek helemaal mijn ding en bovendien klikte het ook goed met de regionale directeur en de collega’s.

Vorig jaar getuigde je in De Schakel over je gebaar voor Think Pink waarbij je 25 cm van je haar doneerde. Heb je toen leuke reacties van collega’s ontvangen?

 

Ik heb altijd al iets willen doen voor Think Pink en de ziekte van een collega was de trigger. Je staat zo machteloos en dat kleine gebaar geeft je een goed gevoel. Ik kan het iedereen aanraden.

 

Ik heb op het werk en ook via sociale media veel fijne reacties ontvangen. Een aantal vrienden en collega’s zijn zelfs mijn initiatief gevolgd en hebben ook hun haar gedoneerd. Ik ben van plan om het in de toekomst zeker nog een keer te doneren. Tegenwoordig moet het 30 cm lang zijn. Het mag wel gekleurd, maar niet beschadigd zijn.

 

Welke ambities heb je nog binnen Douane & Accijnzen?

 

Ik zou graag nog slagen voor het overgangsexamen naar fiscaal deskundige. In dat opzicht had ik misschien beter in een operationele dienst gewerkt die me wat meer praktijkervaring zou hebben opgeleverd. Ach, we zien wel. Als ik op tijd begin met studeren, moet het wel lukken.

 

Wil je graag zelf nog iets meegeven?

 

Ik vind het belangrijk dat je je goed voelt in je job, aangezien je er dagelijks veel tijd in investeert Als de voldoening er niet (meer) is, zijn er mogelijkheden genoeg om te veranderen.

 

Bij mij is de puzzel mooi in elkaar gevallen: na de reorganisatie bij de FOD Justitie kon ik bij de FOD Financiën beginnen, waar ik een job vond d die me perfect op het lijf is geschreven. Dat moet het lot wel zijn..

Daarnaast organiseer ik ook de indiensttredingen: ik ontvang de nieuwe medewerkers van onze regio, regel de praktische zaken, (onthaal, badge, toegang tot applicaties, …) en geef hen een infosessie en rondleiding in het gebouw. Het feit dat ik één van de eerste personen ben die ze hier ontmoeten, schept vertrouwen en zorgt ervoor dat ze zich gemakkelijk tot mij richten in geval er zich een probleem stelt. Ze weten dat ze altijd op mij kunnen terugvallen.

Was je verrast door jouw nominatie voor een medaille?

 

Absoluut! Ik zag zo’n medaille altijd als een lifetime achievement award voor collega’s die bijna met pensioen gingen. Aangezien ik nog maar sinds 2019 in dienst ben en mijn pensioen nog niet in zicht is, had ik de nominatie totaal niet verwacht. Het doet deugd te weten dat mijn werk en inzet geapprecieerd wordt door mijn collega’s. Deze nominatie geeft me wel vleugels.