Gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden
Kent u Finant vzw?
Finant vzw is de gepensioneerdenvriendenkring van de FOD Financiën.
Het vroegere DAP en nu Finant vzw werd opgericht in 1972 en bestond aanvankelijk alleen uit gepensioneerde ambtenaren van Douane en Accijnzen en hun partners. Door de jaren heen kwamen alle takken van de FOD Financiën erbij.
Onze doelstelling is dat ambtenaren van de FOD Financiën na hun loopbaan collega's kunnen blijven ontmoeten en om samen met hen leuke dingen te doen.
Na het overlijden van de heer Chris Latour, drijvende kracht achter de "opleidingen toekomstig gepensioneerden", stopte de vorming van de groepen en daalde ons ledenaantal aanzienlijk.
Finant vzw richt activiteiten in voor zowel A-leden als B-leden.
Door de pandemie hadden we een zeer moeilijk jaar achter de rug maar we zijn nu vol goede moed gestart aan een nieuw werkjaar vol activiteiten.


A-leden zijn leden die een eigen groep vormen. Zij werken autonoom binnen onze vereniging.

B-leden zijn niet aangesloten bij een groep.


Ons jaarlijks lidgeld bedraagt voorlopig 10 euro per persoon. Daarin zijn de verzekering en een maandelijks tijdschrift (behalve juli en augustus) begrepen. Partners van de oprustgestelden zijn eveneens welkom. Sinds enige jaren heeft de Raad van Bestuur beslist om ook personen toe te laten buiten de FOD Financiën, uiteraard na betaling van het jaarlijkse lidgeld.

Graag willen wij alle geïnteresseerden ontmoeten op donderdag 25 november 2021 om 13.00 uur in het auditorium van de Noordster, Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen.
Wij zullen uitvoerig onze werking toelichten en u de mogelijkheid geven om aan te sluiten vanaf 1 januari 2022.
Kennen jullie geïnteresseerden, breng hen gerust op de hoogte van dit schrijven.
Iedereen is welkom.
Graag inschrijven bij Helena Van Dyck
03/658 17 46
francois.kuypers@telenet.be
Gezien de coronapandemie moeten de maatregelen gerespecteerd worden en zijn alle afspraken onder voorbehoud.
22.10.2021   •   Opmaak I.D.W.   •   Tekst en foto's: Finant
Helena Van Dyck