Opnieuw recordcijfers voor cocaïne in Antwerpen
Inbeslagnames

Onze Antwerpse collega’s klokten in 2021 af op 89.450 kg inbeslaggenomen cocaïne, wat 36% meer is dan in 2020 en een verdubbeling ten opzichte van 5 jaar geleden. Deze hoeveelheid vertegenwoordigt naar schatting 186,3 miljoen zakjes met een straatwaarde van 12,76 miljard euro. Vorig jaar bedroeg de geschatte straatwaarde nog 7,5 miljard euro.

Naast cocaïne werden in de haven van Antwerpen ook 11.709 kg hasj en 1.346 kg heroïne onderschept. De smokkel van heroïne in containers wint aan relevantie, zo blijkt ook uit inbeslagnames in Nederland. Naast heroïne uit de bronlanden Turkije, Iran en Pakistan werd ook een opmerkelijke zending uit de Verenigde Arabische Emiraten tegenhouden.
Oorsprong en bestemming

Ecuador blijkt de belangrijkste draaischijf voor de maritieme smokkel van cocaïne, gevolgd door Panama. Paraguay op de derde plaats is een uitschieter als gevolg van Operatie Skywalker, waarbij een eenmalige partij van 11.187 kg onder een deklading dierenhuiden werd ontdekt.
De cocaïne werd vooral verscheept met bestemming Nederland, België en Spanje.
Methodes

In 43% van de gevallen ging het om rip-on/rip-off, switch of Trojaans paard. De drugs worden hierbij op een goed bereikbare plaats in de container geladen, vaak zonder medeweten van de verzender of ontvanger van de goederen. Bij een rip-off halen criminelen de drugs in de haven van bestemming uit de container, bij een switch laadt men de drugs in een andere container die niet geïnspecteerd zal worden. Een Trojaans paard houdt in dat men handlangers binnensmokkelt op de terminal via een geannuleerde of Europese container zodat zij de drugs kunnen uithalen.
In 23% van de gevallen zaten de drugs verstopt of verwerkt in legitieme goederen. Vaak is de eigenaar van die goederen betrokken bij de smokkel.


In 22% van de gevallen werden de drugs verborgen in de structuur van de container: verborgen ruimtes zoals koelcellen, isolatiemateriaal in de wanden en vloeren of in de buitenste balken.
Nog andere methodes zijn onder meer de diefstal van containers of de pincodes om ze uit te halen. Om dit tegen te gaan, zet de havengemeenschap in op het certified pick up-systeem.
Investeren in drugdetectie

Om het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende drugstrafiek, investeert onze administratie fors.

In 2020 kocht onze administratie 3 draagbare backscatters en 2 backscattervoertuigen aan. Het voertuig voor Antwerpen werd trouwens aangeschaft met subsidies van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF).

In 2021 werd het Team Precursoren opgericht dat zich specialiseert in het opsporen van grondstoffen voor synthetische drugs. Uit vaststellingen is immers gebleken dat het aantal druglabo’s de afgelopen jaren exponentieel is gegroeid. Het Team Precursoren wil de productie van drugs afremmen door het labo’s moeilijker te maken om aan grondstoffen te geraken.
Verder mocht Opsporing Antwerpen ‘Fons’ verwelkomen, een Engelse springerspaniël die momenteel wordt opgeleid tot drughond.
Drughond 'Fons' in opleiding
100% scanning
In 2022 en 2023 zal fase 1 van het project 100% Scanning worden ingezet. Op vijf grote containerterminals in de haven van Antwerpen zal men mobiele röntgenstralen-scanners installeren. Op de andere terminals zal men de aanwezigheid van de scanners verhogen. Het toegezegde budget voor de uitrol van de vijf fases van project 100% Scanning bedraagt momenteel 70 miljoen euro.
  Video's in de pers
Onze collega's doorzoeken een container
Jaar na jaar nemen onze collega’s in de haven van Antwerpen recordhoeveelheden cocaïne in beslag. Operatie Skywalker (Sky ECC) gaf dit jaar nog een extra boost aan die tendens.
Minister Van Peteghem bekijkt hoe onze collega's een container inspecteren
De mobiele scanner
De mobiele scanner
24.01.2022   •   Tekst: H.B.   •   Foto's: Stéphane Biebuyck - FOD Financiën