1 moment van stilte

uit respect voor de slachtoffers van de watersnood

Hierbij een woordje vanwege de douane van Zeebrugge ten teken van verbondenheid met de getroffen collega's.

"Het was voor iedereen verschrikkelijk om de beelden van de overstromingen en het immense verdriet van de getroffen mensen te zien.

Het werk van een heel leven weggevaagd in geen tijd. Een tragedie met een heel hoge menselijke tol.

Ook de materiële schade was niet te overzien. Duizenden mensen zagen hun huis vol mooie herinneringen verloren gaan. Velen vragen zich af wanneer, hoe en met welke middelen ze er weer bovenop gaan geraken.

Gelukkig zagen we ook een golf van spontane solidariteit: helpende handen, verbondenheid, vrijgevigheid.

De gedachten van de Zeebrugse douaniers gaan uit naar hun getroffen Waalse en Limburgse collega's en hun naaste familieleden. We leven intens met hen mee."

.....

Als regio Gent willen we graag onze steun betuigen naar alle collega’s, vrienden, familie en kennissen die door deze ramp getroffen zijn.  

Het is hartverwarmend om te zien dat iedereen zijn steentje bijdraagt, die samenhorigheid en solidariteit kunnen wij ook voelen binnen onze administratie. 

Met zijn allen zijn we getuige geweest van de hevige neerslag van de voorbije weken en de dramatische gevolgen daarvan voor Wallonië en Limburg. Hevige stormen hebben verschillende rivieren en beken doen overlopen met de inmiddels gekende rampzalige gevolgen. Velen zijn dierbare familieleden verloren aan dit natuurgeweld. Heel wat gezinnen zijn alles kwijtgeraakt en proberen hun leven opnieuw in te richten. De materiële schade loopt intussen enorm op.

Vanuit de Algemene Administratie Douane en Accijnzen – regio Brussel, zijn alle medewerkers van onze diensten getuige geweest van deze gebeurtenissen, sommigen onder ons van dichtbij, voor de meesten als verbijsterde buitenstaanders die met ongeloof vaststelden wat er gebeurde. We willen dan ook alle getroffen families een hart onder de riem steken en hopen dat zij zo snel mogelijk opnieuw kunnen terugkeren naar hun vroegere leven. We wensen iedereen die het slachtoffer is geworden van deze gebeurtenissen veel moed toe.

Tenslotte willen we onze bewondering en dank uitspreken voor alle dienstverleners die op vrijwillige of professionele basis naar de geteisterde streken zijn getrokken om hulp te bieden aan de getroffen families.
Op 20 juli 2021 is er uit respect voor de slachtoffers van de overstromingen in ons land, waaronder zeker ook collega’s en hun families, een minuut stilte gehouden en de vlaggen halfstok gehangen. De minuut stilte werd voorafgegaan door loeiende sirenes van hulp- en interventiewagens. Ook onze collega’s deden hieraan mee. Wij, de douanefamilie, leven mee met de ellende die deze mensen moeten doormaken. Enkele beelden en woorden van troost voor alle getroffenen:

Op de dag van nationale rouw werd er ook in de regio Leuven even stil gestaan bij de overstromingen die ons land hebben getroffen. Een minuut van loeiende sirenes werd gevolgd door een minuut stilte gewijd aan de slachtoffers en hun omgeving. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en in het bijzonder naar de getroffen collega-douaniers.

Hieronder vindt u een filmpje dat werd opgenomen te Zaventem. U ziet het moment waarop de sirenes worden geloeid door onze collega’s ter plaatse.

 

 

Enkele foto’s van het moment van stilte te Antwerpen Noordster en Deurne Luchthaven. Zowel te Antwerpen en Deurne Luchthaven lieten onze collega’s de sirenes van hun dienstwagens loeien om het moment van stilte aan te kondigen. Ook van hieruit wensen alle collega's de getroffenen veel sterkte toe.
Vanuit Regio Hasselt willen wij onze steun betuigen aan alle collega’s, familie, vrienden en kennissen die getroffen zijn door de wateroverlast.

Wij hebben geen woorden voor wat jullie overkomen is.
Wij zouden willen dat het anders was en wensen jullie alle sterkte en kracht voor de komende periode.

16.08.2021   •   Met oprechte dank aan Johannes Boel, Wim Helsen,Wouter Lagaert, Karolien Landsheer, Jonas Knevels, Jan Knudde, Tom Poelman, Catherine Spaas, Lisa Vivijs en anonieme collega's die ook nog geholpen hebben voor de realisatie van deze teksten, foto's en filmpjes