De BLEU BEREIKT HAAR

100ste VERJAARDAG

Josse, blijkbaar was het oorspronkelijk niet de bedoeling dat de BLEU nu nog zou bestaan?

Neen, de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, beter bekend als de BLEU, kwam tot stand op 25 juni 1921 en was destijds voorzien voor een periode van 50 jaar, maar er werd nooit een opzegging genotificeerd waardoor de overeenkomst steeds is verlengd.

De samenwerking en integratie tussen beide landen werd door deze Unie versterkt en dat leverde steeds goede resultaten op. Het verdrag resulteerde tot een nauwe samenwerking en harmonisatie van de economische belangen. België heeft de bevoegdheid gekregen om na Luxemburg hierover te hebben gehoord handelsverdragen met andere landen te sluiten in naam van beide partijen. Heel wat bepalingen zijn intussen wel overgenomen door de Europese Unie.

Waarom hebben beide landen deze overeenkomst gesloten?

Het hoofddoel van deze Unie was de instelling van een douane-unie tussen de beide partijen waardoor een volkomen vrijheid van handel ontstond zonder heffingen.
Naast een douane-unie was de BLEU ook een muntunie waardoor de Belgische en Luxemburgse frank aan elkaar werden gelijkgesteld en dit tot in 2002 de euro ontstond.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de BLEU (Belgisch Luxemburgse Economische Unie) kregen alle Belgische en Luxemburgse douaniers een mooie pin toebedeeld. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we deze speld wegmoffelen in een lade, maar dat we ze netjes op ons uniform dragen. Maar, waar staat de BLEU nu ook alweer voor? Wij vroegen wat meer uitleg aan onze collega-lesgever Josse Verbeken.

 

15.12.2021   •   Tekst: Josse Verbeken   •   Opmaak: A.V.P.   •   Foto's: achtergrond: pixabay free images - pin: Sara Van Cotthem

De pin die alle Belgische en Luxemburgse douaniers ontvingen

Voor communautaire accijnsgoederen wordt de gewone accijns geïnd voor rekening van de BLEU, de wetgeving hierover is door beide partijen overeengestemd en de opbrengsten worden tussen de betrokken landen verdeeld.

 

 

Hartelijk bedankt Josse voor deze uiteenzetting.