“Wij zochten een dynamische job”

 

K.V. en R.G. maken inmiddels zo’n dik half jaar deel uit van ons korps. Wat was hun beweegreden om bij Douane en Accijnzen te solliciteren en beantwoordt deze nieuwe job bij het Team Bewaking Controle Antwerpen 9 in de haven van Antwerpen aan hun verwachtingen?

Waarom solliciteerde je via Selor voor onze administratie?

K.V.: "Na 5 jaar steeds de operationele diensten bij de politie te ondersteunen als administratief bediende, was mijn enthousiasme om zelf de baan op te gaan gegroeid. Bij AAD&A, die ook controles doen op de weg, kon ik meteen solliciteren voor een functie als niveau B, waardoor ik de overstap heb gemaakt. Zo kwam ik op 15 september 2016 als financieel deskundige terecht op de Grensinspectiepost op de Linkeroever van de Antwerpse Haven."

R.G.: “Ik deed al enkele jobs zoals zelfstandig koerier van materialen tussen vaste firma’s, maar ik was vooral op zoek naar een dynamische job met de nodige werkzekerheid. Ik nam een kijkje op de website van Selor en zag toen dat er mensen gezocht werden bij Douane en Accijnzen als toezichts- en bewakingsambtenaar. De omschrijving van de job beviel me wel. Sinds 15 juli 2019 werk ik hier als administratief assistent, maar daarvoor behoorde ik tot het Scanteam Linker- en Rechteroever.”

Hoe kijken jullie terug op die startperiode?

R.G.: “Bij mijn aanvang bij het Scanteam bleek vlug dat het takenpakket anders was dan dat ik het me had voorgesteld, want ik hoopte dat ik meteen mocht deelnemen aan controles op de weg. Het “scannen van containers” sprak me aanvankelijk niet erg aan (te statisch), maar ik heb mijn mening wel herzien. Ik heb het er echt getroffen, want de kennis die ik daar heb opgedaan! En dat is zeker te danken aan de goede opvang en begeleiding van mijn collega’s. Je krijgt er oog voor de frauderisico’s in het handelsverkeer. Dankzij de samenwerking met de Verificatiedienst deed ik kennis op over de goederen op zich (samenstelling en waarde). Ook het fiscale aspect kwam er aan bod en ik leerde het belang kennen van de verschillende vakjes op de aangifte en de bijhorende documenten.”

K.V.: “Ik ben ook heel dankbaar dat ik op de GIP Linkeroever ben begonnen, want dat was als beginnend financieel deskundige de allerbeste plek om iets te leren. In tegenstelling tot de specifieke tabaks-, koffie- of fruitkaai komt hier echt “alles” toe. Ik mocht ook altijd uitleg vragen, wat zeker niet gemakkelijk moet geweest zijn voor de collega’s vanwege de drukte.
Op de GIP kregen we naast verkeerde benamingen ook te maken met namaakspeelgoed, -kleding, -parfum, alsook zaken die productonveilig waren.
Het was allemaal heel leerrijk én het allerleukste vond ik de samenwerking met de collega’s van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), maar er kwamen geen controles op de weg aan te pas. Vandaar dat ik nu deel uitmaak van het Team Bewaking.”

Vertel ons eens iets meer over jullie huidige takenpakket?

K.V en R.G.: “Wij zijn de meest politionele dienst binnen de douane. We hebben een breed takenpakket, maar voornamelijk met het doel andere diensten te ondersteunen op het gebied van veiligheid.
Zo begeleiden we, bijvoorbeeld, gevoelige transporten omdat we zelf gewapend zijn en beschikken over herkenbare voertuigen met striping.
Met dit team doen we dus wel controles op de weg, hoofdzakelijk van (lichte) vrachtwagens. We controleren de persoonlijke en vrachtdocumenten, onderzoeken of ze niet op rode diesel rijden en checken onder meer de rij- en rusttijden aan de hand van de tachograaf. Om de vrachtwagens van de rijbaan te halen, krijgen we de hulp van onze motorrijders.
Wij verlenen bijstand aan Opsporingsdiensten in verband met het Stroomplan. We patrouilleren in de haven met het doel verdachte zaken op te merken. Als we bijvoorbeeld “uithalers” zouden betrappen, bellen we de politie voor versterking.

Als de situatie dat vraagt, kunnen we ook zelf in actie treden. In zo’n geval proberen we in eerste instantie steeds verbaal op te treden. Wordt de situatie te agressief, dan kunnen we ter bescherming van onszelf en onze collega’s terugvallen op onze opleiding “Wapengebruik” en gebruik maken van de letale wapens zoals de wapenstok, pepperspray en ons dienstwapen.

Het gebeurt ook dat de collega’s van de Verificatiedienst onze hulp inroepen omdat ze zich niet veilig voelen bij het uitvoeren van hun werk of ze vragen een collega van de Hondenbrigade, die ook tot ons team behoren, op om hen te helpen bij het opsporen van drugs.
Verder bezoeken we ook wel eens een postsorteercentrum waar we pakjes onderzoeken op smokkel van drugs of andere verboden substanties.
Regelmatig doen we samen met de Politie en FOD Mobiliteit acties in het kader van het innen van penale boetes. Hiervoor gebruiken we ons ANPR-voertuig dat automatisch nummerplaten kan herkennen. 
In samenwerking met politie checken we ook af en toe het treinverkeer op drugsgevoelige spoorlijnen tussen Antwerpen en Breda (NL) of Antwerpen en Kortrijk."

Hebben jullie nog een leuke anekdote voor ons?

K.V. “Ja misschien wel. Een paar weken geleden moesten we tijdens een ANPR-controle een wagen takelen omdat de chauffeur de boete niet kon betalen. We hameren er dan altijd op dat de chauffeur alle belangrijke zaken uit zijn wagen haalt. De inbeslaggenomen wagens worden immers opgehaald door takeldiensten en op hun terrein geparkeerd. Eerst was de man heel zeker dat hij niks miste… tot hij zich opeens herinnerde dat hij zijn “onderste gebit” in de wagen had laten liggen…”

Beantwoordt de job aan nu aan jullie verwachtingen?

KV en R.G.: “Het is aangenaam werken: altijd samen op de baan en de sfeer onder de collega’s zit goed. Het is een heel gevarieerde job en heel dynamisch. De shiften gaan goed vooruit. We hebben ook enige vrijheid. Als we merken dat er tijdens een wegcontrole niet voldoende verkeer is, kunnen we zelf beslissen om van plaats te veranderen. Je moet natuurlijk wel volwassen omgaan met die bewegingsvrijheid, maar wie wil werken, kan werken!”


Tekst: A.V.P. - Foto's: Archief Schakel