De Sideloader, ons nieuwste wapen
Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar hebben onze collega’s al 28.865 kg cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Het is dus geen lockdown maar een lockup wat betreft de aanvoer van cocaïne’, deelde administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren de pers mee tijdens de persconferentie op 7 juli 2020 op de GIP LO.
De drugscriminelen moeten er vanuit gaan dat er vanwege de coronamaatregelen minder controles zijn. Niets is minder waar! Over het hele land bleven douaniers gefocust op de strijd tegen drugs, zelfs al moesten ze met minder collega’s aan de slag omdat hun takenpakket uitgebreid werd door de bijstand die ze verleenden aan de federale politie bij de controles aan de binnengrens met onze buurlanden.

Sinds meerdere jaren gaan de inbeslagnames van cocaïne in Antwerpen de hoogte in. Ging het in 2013 nog over 4.724 kg, dan spreken we drie jaar laten al over 19.763 kg en vorig jaar bereikten we een gigantische hoeveelheid van 61.806 kg.

Zullen we dit jaar een nieuw record aan inbeslagnames van cocaïne bereiken? Dat zit er zeker in als je weet dat er vorig jaar in de eerste semester 23.235 kg cocaïne in beslag genomen werd en dit jaar de teller na het eerste semester al op 28.865 kg staat…en dat alleen al in de haven van Antwerpen.
Bronlanden verhinderen de verzending

De meeste ladingen kwamen uit de volgende bronlanden: Ecuador (10.700 kg), Brazilië (5.214 kg), Paraguay (4.478 kg), de USA (1.485 kg) en Costa Rica (1.287 kg).

Dankzij een steeds betere samenwerking met de bevoegde autoriteiten in deze landen worden er ook tonnen cocaïne ter plaatse in beslag genomen, nog voor de drugs kunnen verzonden worden in onze richting.

Wat zeker ook helpt is het Container Control Program (CCP), dat de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in samenwerking met de Werelddouaneorganisatie heeft ontwikkeld, lichtte Law enforcement Expert Bob Van den Berghe toe. De UNODC richt in de landen die dat wensen Container Control Units op in de zeehavens. Deze teams helpen de lokale overheden en douanediensten bij het identificeren van verdachte containers en het controleren op illegale goederen

 

Sinds de oprichting van de CCP in 2004 boekten de units volgende mooie resultaten:

 

In 2019 konden zij verhinderen dat er 29 ton cocaïne in onze Antwerpse haven terechtkwam en in 2020 betreft dat reeds een hoeveelheid van 7,5 ton cocaïne.

 

De Sideloader, ons nieuwste wapen
21.08.2020   •   Tekst en foto's: AVP
De immense toevoer aan drugs via ons land en de haven van Antwerpen in het bijzonder is een reden te meer opdat onze administratie zou blijven investeren in middelen om de pakkans groter te maken. Dat deed ze ook met de aankoop van de sideloader.

Dankzij dit toestel is het voor de douane onder meer mogelijk om zonder tussenkomst van transporteurs en logistieke bedrijven containers op te halen op de loskaaien om ze naar de betrokken GIP’s te vervoeren voor scanning. Zo elimineren we de kans dat de containers en/of de drugs niet worden aangeboden. Eén van de nieuwste methodes is namelijk ook dat criminelen of hun handlangers op weg naar de scanner de geselecteerde container verwisselen met een gekloonde container - zelfs met een identiek containernummer en verzegeling maar zonder de drugs uiteraard - alvorens hem aan te bieden bij het Scanteam.
Administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren
Law enforcement Expert Bob Van den Berghe