Toepassen van de nieuwe privacywetgeving – 25 mei 2018

Beste leden,

Eind mei gaat de nieuwe privacywet in. De Europese Unie is al een aantal jaar bezig met de wetgeving voor het beschermen van persoonlijke gegevens. Dit om tegen te gaan dat je gegevens alom verspreid worden over het internet, zonder dat je daar zelf van op de hoogte bent.
Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR, krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Uw privacyrecht wordt enerzijds versterkt en anderzijds uitgebreid. Omdat de redactie van De Schakel  veel waarde hecht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en in orde wil zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ondernemen we de volgende stappen:

1.Het is onze plicht u te laten weten welke gegevens we over u bezitten en waarvoor we die nodig hebben.
1.1. Voor actieve douaniers die hun e-mailadres van minfin gebruiken om de Schakel Nieuwsbrief of andere berichten gerelateerd aan de werking van De Schakel te ontvangen, volstaat het dat we de naam, voornaam en het persoonlijke e-mailadres binnen FOD Financiën bewaren.  We gebruiken die gegevens ook alleen maar voor de beschreven doeleinden.

1.2. Voor de gepensioneerde douaniers of lezers die De Schakel genegen zijn, verzamelen we ook de voor- en de familienaam maar het privé e-mailadres dat zij opgegeven hebben. Wij gebruiken die gegevens ook alleen maar om de Schakel Nieuwsbrief of andere berichten gerelateerd aan de werking van De Schakel te verzenden.

1.3. De verwerking van de  betrokken persoonsgegevens is strikt beperkt tot de doelstellingen die we vermeld hebben. Ze
worden onder geen beding doorgegeven aan andere organisaties.

1.4. Ook de maatschappij waarmee we samenwerken om de website te realiseren zijn AVG/GDPR-conform.

2. In de AVG staat dat wij moeten kunnen bewijzen dat we uw toestemming hebben.

2.1. Wij vragen u hierbij dan ook vriendelijk ons zo vlug mogelijk te laten weten als u er niet langer mee akkoord gaat dat we de hierboven vermelde gegevens bewaren, waaruit logischerwijze volgt dat we u geen Schakelnieuwsbrief meer kunnen verzenden.

3. Recht op vergetelheid
U hebt ten allen tijde het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

4. Duur van opslag
Zodra u ons te kennen geeft dat u niet langer geïnteresseerd bent in de samenwerking met onze organisatie, verwijderen we automatisch al uw gegevens. Bij verstek worden de persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

5. Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
U hebt steeds het recht onze data die we over u verzameld hebben in te kijken of aan te passen. Als u dat zou wensen, vragen we u  een schriftelijke vraag toe te zenden aan anne.vanpuymbroeck@minfin.fed.be

6. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tot slot hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens door een schriftelijk bezwaar bij ons in te dienen als u van mening bent dat De Schakel zich niet houdt aan de voorwaarden van het AVG.

7. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

8. Google Analytics - Cookies

Wij verzamelen enkel gegevens die inzicht geven in het gebruik van de website, bv. de meest bezochte pagina's. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, maar delen in geen geval gegevens met Google. De verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt, zodat ze geen persoonlijke data bevatten, en worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network. De geanonimiseerde gegevens worden 50 maanden bewaard. Op basis van voorgaande maatregelen is het gebruik van Google Analytics toegelaten zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.


Met deze privacyverklaring proberen we tegemoet te komen aan de nieuwe voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien er u iets niet duidelijk is of moest u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met anne.vanpuymbroeck@minfin.fed.be