106 sandalen van pythonleer

 

Het Team Bewaking (Zaventem) kon eind maart in een cargozending op de luchthaven van Zaventem 106 paar sandalen gemaakt van slangenleer onderscheppen. Op de luchtvrachtbrief stond vermeld dat het over kledingstukken en handwerk ging. De factuur sprak dan weer over sandalen van rundsleer. Onze collega’s onderwierpen de vracht aan een fysieke verificatie en merkten op dat het hier over slangenleer van de python ging. Bovendien vonden ze geen CITES-vergunning bij de zending.

 

Tekst en foto zijn ons toegestuurd door P.M. van het GAD-team

 

“Ze wisten dat ik in mijn vrije tijd graag toneel speel en al aan films heb deelgenomen, vandaar dat ik gevraagd werd om een bericht in te spreken”, vertelde Rudy ons. Ja, om die reden stond Rudy ook reeds in onze Schakel in de kijker. Hij spreekt op de internetsite een bericht in aan burgers die vragen hebben i.v.m. hun aankopen via het internet. Neem een kijkje op: 

www.facebook.com/FOD.Financien/videos/244300570088014/

 

Foto: Schakelarchief

 

345 kg cocaïne in bagage

 

Tijdens een willekeurige controle door de collega’s van de luchthaven van Zaventem, half maart, werd alle bagage gescand. Zo zijn er 8 zware bagagestukken teruggevonden met een individueel gewicht tussen de 32 en de 54 kg. Bij nader onderzoek vonden de douaniers verschillende pakketten cocaïne terug met een totaalwaarde van 345 kg.

 

Schitterend resultaat, collega’s!

 

Tekst en foto’s ons toegezonden door P.M. (GAD Zaventem)

Triple C telt 7 nieuwe bedrijven.

 

Zoals jullie nog wel weten, hebben we in 2018 een gesprek gehad met adviseur-generaal Werner Rens over het Customs Competence Center, ook wel kortweg Triple C genoemd.

Om de Customs Competence Centers van Belgische bedrijven actief te ondersteunen, lanceerde onze administratie vorig jaar, via het Nationaal Forum, een oproep naar het bedrijfsleven om deel te nemen aan een proefproject. 6 bedrijven gingen de uitdaging aan en konden extra genieten van onze dienstverlening op het gebied van tarieven, oorsprong van goederen, douanewaarde, btw en accijnzen.

 

Twee keer per jaar worden vanaf nu nieuwe bedrijven toegelaten. Onlangs zijn er 7 firma’s bijgekomen, waaronder de Volvo Group, Umicore, Baxter, Bridgestone, Vandevelde, Mobisparts en GlaxoSmithKline.

 

Goed bezig dus!

 

Wat was dat nu ook alweer? Wel, een customs competence center (3C’s of triple C) is de afdeling of de dienst binnen een onderneming die de douanezaken centraliseert, coördineert en afhandelt. De mensen die daar de dienst uitmaken, hebben allemaal de nodige expertise rond douaneactiviteiten en aanverwante zaken, zoals accijnzen en btw. Dat bundelen van kennis doet een bedrijf uit efficiëntieoverwegingen en om de klanttevredenheid te bevorderen.

 

Er werden ook 21 aporocactussen ontdekt in een postzending tussen 2 private personen. Deze cactussen zijn vooral geliefd vanwege hun mooie, lange bloemblaadjes in de vorm van vingers.

Op de aangifte stond echter dat het ging over ‘vensterversiering’. Gelukkig waren onze collega’s nieuwsgierig genoeg om het pakketje te openen. Er was bij dit pakje ook geen fytosanitair document of een CITES-vergunning toegevoegd.

Cactussen alom

Deze twee San Pedro-cactussen werden op de luchthaven van Zaventem in beslag genomen. De San Pedro-cactus staat erom gekend dat hij van nature de stof mescaline bezit. Deze stof wordt aanzien als een harddrug met onaanvaardbare risico’s tot gevolg bij het verbruik ervan. Mescaline valt dan ook onder de Opiumwet.

Tekst en foto ons toegestuurd door P.M. van het GAD-team

Nationale campagne inzake ladingverzekering

 

Half maart ging op 8 plaatsen in 7 provincies een eerste geïntegreerde actie door in verband met de nationale campagne inzake ladingverzekering. Het doel van deze actie was tweeërlei. Goederen die vervoerd worden in niet-geschikte vervoermiddelen kunnen onderweg serieus beschadigd worden, wat slecht is voor de business. Bovendien is het immens gevaarlijk wanneer grote ladingen slecht vastgemaakt zijn.

 

Naast 16 politiezones namen ook 17 federale diensten en 6 externe partners deel aan deze actie. Uiteraard waren ook onze collega’s van de partij.

60% van de 195 gecontroleerde voertuigen waren niet in orde met hun ladingverzekering. In 12 gevallen was er zelfs geen. Bij de andere ging het om niet-geschikt vervoermiddelen of ze waren in zeer slechte staat.

Bron: artikel uit de FLOW van 13 maart 2020 – tekst van Roel Jacobus

Afbeelding van VI NA via Pixabay

 

Op initiatief van Artsen Zonder Grenzen heeft men in de expositiehal van Tour & Taxis, het voormalige douanegebouw te Brussel, een nieuw triagecentrum opgericht om mensen die dakloos zijn te beschermen voor het coronavirus. De mensen die symptomen vertonen van het coronavirus worden afgezonderd en diegenen die ziek zijn, worden verzorgd.

 

Ze zijn gestart met 50 bedden, maar dat aantal is in april opgetrokken tot 150.

Oud-douanegebouw Brussel nu triagecentrum voor daklozen

Dit initiatief wordt niet financieel gesteund door de Overheid, maar ze mogen de ruimte alvast gratis gebruiken.

 

Foto: oud-Schakelmedewerkster Gratienne Govaert

Rudy Bellen spreekt boodschap in

 

Vele onder ons kennen collega Rudy Bellen als chauffeur bij het Labo van Vilvoorde, maar nu ontdekten we hem op een filmpje dat verspreid wordt op de Facebookpagina van FOD Financiën.

Achtervolging van twee verdachten

Jij las misschien ook de koptekst ‘Achtervolging op vermeende drugsuithalers eindigt met crash op de Luchtbal ‘in diverse kranten. Wij contacteerden de collega’s voor wat meer informatie en dit is wat zij erover te vertellen hadden:

Het betrokken team zag tijdens een routinecontrole in de haven van Antwerpen het voertuig wegrijden uit een klein weggetje dat naast de site van de fruitkaaien liep. Ze zijn erachter gegaan omdat ze dit maar verdacht vonden.

Omdat de bestuurder niet meteen stopte voor de blauwe lichten en de sirene, is er een achtervolging ontstaan. De verdachte heeft de collega's even kunnen afschudden, waarna het voertuig gecrasht is tegen enkele geparkeerde auto's in de Colombiastraat op de Luchtbal. Het is daar dat de collega's het verdachte voertuig terug aangetroffen, inclusief de chauffeur. Die man, geen onbekende voor het gerecht, beweerde echter dat hij onder schot gehouden werd door een tweede persoon achterin, maar die zou gevlucht zijn. Onze collega’s hebben die tweede man echter nooit opgemerkt in de wagen…

Tijdens de achtervolging hadden onze collega’s ook de politie opgeroepen, die hen na de crash konden vervoegen. Omdat er dus één verdachte op de vlucht was, heeft de politie de helikopter laten komen en een hondenteam.

Ondertussen zijn ongeveer 20 kg cocaïne gevonden verdeeld over 20 pakketten. De chauffeur hebben ze opgepakt en de drugs werden in beslag genomen. Of de tweede verdachte inmiddels opgepakt is door de politie, konden onze collega’s op het moment dat we deze gebeurtenis met hen bespraken, niet bevestigen.

N.v.d.r. Wij willen de betrokken collega’s van harte feliciteren met de juiste inschatting die ze hebben gemaakt en het schitterende resultaat. Ook onze oprechte dank aan P.V.H. om ons te helpen bij het correct vertellen van deze gebeurtenis.