“ Zijn medewerkers kunnen steeds beroep op hem doen en hij zal er alles aan doen hen zo snel mogelijk de gevraagde informatie/oplossing te bezorgen. Hij straalt steeds een positieve ingesteldheid uit en staat iedereen, zowel zijn medewerkers, collega's als klanten vriendelijk te woord. Als er nieuwe richtlijnen, instructies, werkmethodes van kracht worden, maakt hij indien nodig op eigen initiatief plaatselijke dienstnota's om die veranderingen te verduidelijken of toe te lichten. “

Met die woorden kreeg Patrick Jodlowski uit handen van Kristian Vanderwaeren een medaille uitgereikt. Tijd voor een gesprek.

 
Patrick, Jodlowski is niet meteen een Vlaamse achternaam. Waar komt hij vandaan?

Jodlowski is een Poolse achternaam. Mijn grootvader streed net als vele Polen mee in WOII en hielp bij de bevrijding van Melsele. Daar leerde hij mijn grootmoeder kennen. Na de oorlog keerde hij terug naar België en trouwden ze. In het begin spraken ze Frans tegen elkaar, aangezien mijn grootvader Frans sprak en ook mijn grootmoeder de taal kende door haar job bij rijke Franstalige mensen. Je vindt trouwens veel Poolse namen terug in het Waasland.

Meer duiding over de Poolse strijders in WOII vindt u hier.


Je startte je loopbaan bij de douane in Antwerpen?

In 2010 ben ik gestart in de verificatie op kaai 1213 in de Waaslandhaven. Daar kwamen vooral voedingswaren, staal, papier en chemische producten aan bod. Ik heb er veel geleerd van collegas als Rudi Schrans, Hilde Deloof, Kenneth De Cock, Kurt De Maere, Margit Stuer, Chris Vercammen, Stoopke, Werner De Wilde... Af en toe moesten we bijspringen op de Grensinspectiepost, waar we dan met een uitgebreid aanbod aan producten te maken kregen.

In 2013 werd ik aangeduid als vrijwilliger om de achterstand bij de dienst Professionele Diesel in Brussel weg te werken. De keuze viel op mij, als jongste van het team, en zo kwam ik op de 11e verdieping in de Ellermanstraat in Antwerpen terecht. Samen met Pascale Waghemans, Eddy Fermont en Jurgen Aerts en aangestuurd door Sabine De Schrijver moesten we de terugbetalingen van de beroepsdiesel aan buitenlandse transporteurs verwerken.

Door de kanteling kwam ik in 2015 opnieuw in de Waaslandhaven terecht, ditmaal op de Backoffice onder leiding van Anne-Marie Duytschaever. Hier leerde ik weer een heel ander aspect van de douane kennen. Zo kreeg ik te maken met geschildossiers, dossiers inzake vrachtlijsten en overtredingen op het gebied van namaak.

Voor mijn benoeming tot attaché (A1) in 2017 trok ik naar Zaventem. Ik werkte op Controle DA 1 onder leiding van Sonja Dillen. Momenteel ben ik adviseur a.i. en werk ik samen met o.a. Willy Troubleyn, die vorig jaar gedecoreerd werd, Peter Verschueren, Pieterjan De Coninck en Kristof Van Tendeloo.


Hoe viel de overstap naar Zaventem mee?

Het verraste me wel een beetje dat onze infrastructuur op Brucargo wat verouderd was. Ik had vooraf namelijk een beeld van een modern ogende luchthaven. Maar het onthaal door de collega’s was heel fijn. Ik heb ook ondervonden dat mijn hart eerder bij cargo dan bij passagiers ligt
Ondervond je een groot verschil tussen de zeevracht in Antwerpen en de luchtvracht in Zaventem?

Douanetechnisch is er weinig verschil, al moet in Zaventem alles veel sneller gaan. Dat is ook de reden dat firma’s de hoge luchtvrachtkosten betalen. Bpost met zijn internationale postbehandeling en DHL als koerierbedrijf zijn wel buitenbeentjes in Zaventem.

Ik vind dit ook een ideale plek voor stagiairs om hun carrière bij de douane te starten. Je hebt hier op één plaats alle douanematerie bij elkaar, al krijgen we wat minder te maken met accijnzen en controle op de openbare weg.
Je stuurt hier best wel een groot team aan?

Ik sta nu aan het hoofd van 101 medewerkers. Gelukkig staan mijn collega’s Kristof Van Tendeloo en Pieterjan De Coninck me bij in het personeelsbeheer.
Elke ochtend en voor ik naar huis vertrek, loop ik even langs bij de dienst Verificatie om mijn oor te luisteren te leggen en om bepaalde problemen te helpen oplossen. Mijn deur staat ook altijd open.

Peter Verschueren neemt onder meer de inlichtingen voor zijn rekening en vangt de cursisten en bezoekers op.
Willy Troubleyn is dan weer de man met de meeste ervaring. Hij kon al met pensioen, maar doet de job nog te graag. Hij is de hoeksteen van ons team. Van hem heb ik ook enorm veel geleerd. Hij ondersteunt de nieuwe teamgenoten bij de praktische uitoefening van hun job en leert hen bijvoorbeeld werken met NCTS.


Je werkte ook mee aan de Brucloud-applicatie, die werd beloond met de Brussels Airport Award?

In Zaventem kampte men met een grote achterstand bij de uitgangsbevestiging. Samen met externe partijen en regionaal directeur Bart Vleugels ontwikkelden we een applicatie die de MRN van de uitvoeraangifte, de luchtvrachtbrief en het vluchtnummer aan elkaar koppelen. Het feit dat 3 verschillende partijen onafhankelijk gegevens aanleveren, zorgt voor de nodige interne controle.

Momenteel zetten we ook volop in op de verdere uitwerking van BE-Gate, dat oplossingen biedt voor de groeiende e-commerce.


Je schreef vroeger al voor De Schakel, nu blijk je in Zaventem ook dienstnota’s te schrijven?

Ik sta volledig achter de idee dat we uniform moeten werken. Ik ga dus geen voorgeschreven procedures herwerken, maar ik vind het wel fijn om ze eenvoudig voor te stellen aan de collega’s die ermee moeten werken.

Ook kleine, tijdelijke hiaten probeer ik zo op te vangen.
Er zijn nu bijvoorbeeld de nieuwe richtlijnen over cannabis met minder of meer dan 0,2% THC. Ik heb getracht een synthese te maken van de voorhanden zijnde nota's, zodat de collega's snel weten wat ze in een bepaald geval moeten doen.

Ik ondervind dat de instructies en werkmethodes steeds nauwer aansluiten bij de praktijk, omdat de mensen van de Centrale Diensten tegenwoordig vaker hun licht komen opsteken op de werkvloer.


Je bevordering, de award en nu die decoratie, wat doet dat met je ?

Ik was aangenaam verrast en zie het ook als een motivatie om verder de ingeslagen weg te volgen. Het is een decoratie voor ons ganse team. Het mooiste schouderklopje dat je kan krijgen, niet?


Wat zorgt ervoor dat je zo gemotiveerd blijft?

Ik doe deze job heel graag. Ik ben met mijn gat in de boter gevallen: ik doe niks liever. Ik heb ook steeds het vertrouwen gekregen van mijn collega’s en chefs om mezelf te bewijzen en om iets uit te bouwen. Deze job kan je nooit vervelen.


Heb je een boodschap voor de nieuwelingen bij de douane?

Hou je oren en ogen open en luister naar mensen met ervaring, je kan van hen veel opsteken. Wees niet bang voor iets nieuws. De douane heeft veel te bieden: een variatie aan jobs op verschillende plaatsen in het land. Maak er je weg.
Tekst: Hans Berckmans
Foto's: Claude Heyman en Anne Van Puymbroeck
Opmaak: A.V.P.

Patrick Jodlowski werd gedecoreerd

Patrick Jodlowski en administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren
Patrick Jodlowski ontvangt zijn medaille van administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren