Entrepotgebouw en het Douanegebouw

Concreet gaat het eigenlijk over twee gebouwen: het Entrepotgebouw (achteraan op de foto) en het Douanegebouw (vooraan).
Beide gebouwen zijn gelegen in de Slijkensesteenweg, aan de voet van de Smet de Naeyerbruggen en aan de Oostkaai van het Vlotdok. De monumentale neoclassicistische gebouwen werden begin 1900 afgewerkt en in 1981 zelfs beschermd als monument.


Renovaties in 2000

Zo’n kleine 20 jaar geleden wilde de Stad Oostende het gebouw al onteigenen vanwege de havenuitbreiding. Gelukkig is het zover niet gekomen en de Regie der Gebouwen startte meteen, in nauwe samenwerking met onze administratie, 
grootse werken om het oude gebouw aan te passen tot een moderne werkplek voor 5 verschillende douanediensten.
Schril contrast

lgnace Stouf, Hugo Gilliaert, Albert Ghys, Gilbert Verhaeghe en Hugo Jacobs, de collega’s die moesten werken in het authentieke entrepotgebouw, waren er echter niet mee opgezet dat er daar geen renovatiewerken werden uitgevoerd. We konden hen toen zeker ook geen ongelijk geven, want het was er ronduit oud, versleten en niet aangepast.

De Regie der Gebouwen had wel de bedoeling om dat gebouw om te bouwen tot mooie kantoorruimtes, in analogie met het Douanegebouw, maar dat is er nooit van gekomen.
De Schakelredactie werd in 2000 hartelijk ontvangen door de collega’s van de Slijkensesteenweg.
Op de onderste rij van links naar rechts: Johan Vanhee, Harald Larsen, Luc Declercq en Alain Verhaeghe
Bovenaan van links naar rechts: Jos Devisscher, Karin Verhaeghe, Caroline Burggraeve, Christine Rotsaert, Chris Van Poucke, Geert Debruyne, Roland Pieters, Nelly Van de Velde, Daisy Vankeirsbilck, Marc Gilliaert en Marc Robert
Alleen de ruwbouw van het Controlegebouw zou overeind blijven. De gevel werd netjes gezandstraald zodat de dieprode en botergele kleuren (zoals een speklaag) terugkeerden. Ook de ramen en deuren werden vervangen - zie onderstaande foto's - maar in het licht van de klassering werd er niet getornd aan de vorm. Ook binnen in het gebouw werd gekozen voor een smaakvolle afwerking. Er was zelfs aandacht voor de veiligheid van onze collega’s: bezoekers moesten voortaan aanbellen om binnen te komen.

Zolang de werken aan de gang waren, konden deze diensten terecht bij de collega’s van de verificatiedienst en de havenbrigade die in het naastgelegen Entrepot werkten.

Sluiting van het hulpkantoor Oostende

Inmiddels is ook het Douanegebouw opnieuw toe aan een grondige renovatie, maar er werd beslist dat de kosten hiervoor te hoog opliepen. Anderzijds probeert onze administratie haar douane- en accijnsdiensten steeds meer en meer te centraliseren

Op 6 mei 2019 sloot het hulpkantoor van Oostende aan de Slijkensesteenweg haar deuren. Haar bevoegdheden werden overgedragen aan het hulpkantoor van Zeebrugge in de Minister Beernaertstraat 3. De overige diensten zoals Verificatie, Havenbrigade, Operaties Team Oostende (Controle Openbare Weg) verhuisden naar de Vrijhavenstraat 1 in Oostende.

Sinds mei 2019 telt onze administratie in Oostende nog 2 dienstgebouwen: de luchthaven van Oostende en de Vrijhavenstraat.Verkoop van het gebouw

De Haven Oostende kocht het Douanegebouw over van de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid. De procedure werd op 4 juni afgerond.

Charlotte Verkeyn, voorzitter van Haven Oostende, licht toe:

“In het voormalige controlegebouw van de douane komt een bedrijf. Hun intrek is voorzien voor het voorjaar. Ze willen eerst nog wat interne verbouwingen doen.
In het Entrepot is al een hele lange tijd niets gebeurd. De Haven heeft echter concrete herwaarderings- en renovatieplannen. De bouwaanvraag is nog lopende."


Het Entrepotgebouw dat niet gerenoveerd werd
 
Begin mei verlieten onze Oostendse collega’s het dienstgebouw aan de Slijkensesteenweg. Hiermee eindigt opnieuw een lang douaneverhaal in één van de mooie, geklasseerde gebouwen waar onze administratie sinds 1905 haar personeel in huisvestte.
Getuigenis van Marc Gilliaert anno 2020:
“In die tijd voorzag men op de benedenverdieping de lokettenzaal van het Kantoor, het archieflokaal, de toiletten en de refter. Op de bovenverdieping zaten de Controle der Douane en Accijnzen, de Sectie der Accijnzen, de Controlesectie der Accijnzen en wij van de Motorbrigade. 
Historische douanepanden verkocht
te Oostende
Marc Gilliaert
26.11.2020   •   Tekst en opmaak: A.V.P.   •   Foto's: Marc Gilliaert en Marc De Schutter
Bron: Schakelarchief en  Port of Oostende: Haven Oostende stelt erfgoed centraal in economische waardering van de Vlotdoksite  - dd.6.04.2020
Het was er aangenaam werken. Iedere dienst zat toen nog in een apart lokaal en we zochten elkaar op tijdens de koffiepauzes. Die gewoonte is verdwenen sinds we met de resterende diensten samenzitten in een landschapsbureau.”