MT Turnhout legt beslag op 115 kilo pillen

Collega’s A.V.O. en J.D. van MT Turnhout hielden in de week van 15 april 2020 tijdens een controle aan de binnengrens met Nederland, in het kader van bijstand aan de Fedpol, een lichte vrachtwagen staande.

A.V.O. vertelt: "Toen we aan de chauffeur vroegen waarom hij zo nodig een verplaatsing moest maken, verklaarde hij dat hij een lading diende weg te brengen. Verder wist hij van niets… 'Hij was immers alleen maar de chauffeur,' verklaarde hij. Wij vonden dat toch een ietwat vreemde reactie."

Onze collega’s stapten vervolgens over op een fysieke controle van de koffer van de wagen. Daar troffen ze niet minder dan 115 kg pillen aan. Die waren los verpakt per 8.000 stuks in zakken van 7,5 kg.

A.V.O.: "De chauffeur en zijn passagier - later bleek die laatste de eigenaar van de goederen te zijn - beweerden de lading naar Brussel te brengen, maar dat klopte al niet met de gegevens die we terugvonden op de CMR.”
Onze collega's gingen dieper op de zaak in.

Ze hadden tevens het vermoeden dat het wel eens om namaakpillen zou kunnen gaan.

A.V.O.: "Daarom namen we contact op met FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen), dat  ons doorverwees naar het FAGG (Federaal Agentschap voor Gezondheidsproducten en Geneesmiddelen). Die collega’s stuurden meteen enkele medewerkers die de pillen in beslag namen voor verdere controle."
Zowel de FAVV als de FAGG waren zo in hun nopjes met de vangst (alsook over eerdere vangsten bij andere grenscontroles) van onze collega’s, dat ze vanaf nu elke week één dag mee komen patrouilleren.

Fantastisch toch! Chapeau collega’s.
N.v.d.r.: Dit nieuws werd ons meegedeeld door A.V.O. van MT Turnhout.
Ook de foto's werden ons door deze collega bezorgd.
De achtergrondfoto : Pixabay free images.
Zakken van 7,5 kg
Per zak 8000 pillen