Leon werd genomineerd
Voor het 2e jaar op rij hadden collega’s Anne en Julie van de dienst AEO in Antwerpen Leon Roijakkers genomineerd. Met de steun van vele collega’s kreeg Leon zijn welverdiende medaille van “verdienstelijk ambtenaar” aangereikt door onze administrateur-generaal K. Vanderwaeren op de internationale douanedag (25/1/2019).
De collega’s hadden drie redenen om de naam van Leon op te geven: hij is altijd bereikbaar, je kan bij hem terecht voor alle informatie over douane en bovendien is hij altijd goedgezind.


Leon, boven je hoofd hangt er een bordje "Infopunt" als aanwijzing dat men bij jou terecht kan voor informatie. Hoe kom jij aan zo'n gevarieerde kennis over douanezaken?

Na 41 jaren dienst bij deze administratie heb je een hoop ervaring opgebouwd.

Jarenlang heb ik voor de dienst IWECC de boekhouding en de bedrijfsadministratie bij bedrijven gecontroleerd. Daarnaast keken wij a posteriori in- en uitvoerdocumenten van verschillende douaneregelingen na en onderzochten we of de douanewaarde wel correct was aangegeven. Deze waarde is als basis voor de berekening van de rechten immers uitermate belangrijk.

Bij de invoering van het UCC (1 mei 2016) hebben een aantal collega's in ikzelf een poging gedaan om de voornaamste wijzigingen in economische regelingen, waarde e.d. te bestuderen waardoor we nu zowel collega's als klanten  kunnen wegwijs maken in de verschillende systemen.

Momenteel werk ik al 10 jaar voor de dienst AEO en ook in deze job is het takenpakket breed, waardoor je  een heel gevarieerde kennis opbouwt. Ik heb ook de hele evolutie van de AEO-werking van dichtbij kunnen meemaken.

Toch wil ik mezelf niet teveel op de borst kloppen. Het is zo dat je kennis moet vergaren om mensen te kunnen helpen, maar meestal verwerkt de vragensteller in zijn vraag reeds een gedeelte van het antwoord  en vraagt hij  enkel om bevestiging. Bovendien werk ik hier niet alleen en kan ik mensen doorverwijzen naar collega's die  meer knowhow hebben over een bepaalde materie.

Je collega’s hebben ook vernoemd dat je steeds goedgezind bent. Mag ik daaruit besluiten dat je je hier goed voelt?

Ja zeker. Zoals je wel al gemerkt zal hebben, boeit de job me nog altijd, ook al ga ik binnen 4 maanden met pensioen. Er heerst hier ook een zeer toffe sfeer onder de collega’s. Hoewel, sinds 2008 zijn er hier al 25 mensen gestart en weer vertrokken, maar
dat heeft dan vooral te maken met het overweldigende karakter van deze job.

 
Hoe bedoel je?

Een firma die een AEO-vergunning aanvraagt, wil samenwerken met de Douane. Omdat er tal van eisen aan de AEO-certificering zijn, voeren wij van de AEO-dienst eerst een audit uit op de werking van de firma. Zo moet het bedrijf financieel solvabel en een goede staat en kennis van dienst (douane, IT,boekhouding, klantenscreening enz.) hebben. Een AEO vergunde firma  is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de binnenkomende en/of uitgaande goederen.

Veel mensen binnen de geauditeerde firma zien de audit als een examen. Zij zijn bang om bij het beantwoorden van onze vragen door de mand te vallen, waardoor we soms met 3 douaniers voor een panel van wel 30 kaderleden komen te zitten. Dat is, op zijn minst gezegd, indrukwekkend, zeker als je daar als nieuweling bij zit. Maar het is de kunst om je niet uit je lood te laten slaan. Je bent daar niet alleen en bovendien mag je ook gerust zeggen dat je een vraag van hen niet meteen kan beantwoorden, maar dat je hen later zal informeren.

Jij hebt dus een duidelijke boodschap voor jonge collega's die interesse hebben voor deze dienst.

Ja zeker. Mensen geloof in jezelf, het is één van de interessantste jobs bij deze administratie. Ik heb er in ieder geval nog geen minuut spijt van. En bij elke nieuwe collega, doen we ons best dat die zich zo vlug mogelijk thuis voelt in ons midden.

N.v.d.r.: Dit wordt glimlachend en knikkend bevestigd door Lieve die er als laatste bij deze dienst is bijgekomen.

Hoe heb je de nominatie ervaren?

Deze nominatie  is heel anders dan bv. het Burgerlijk  Ereteken dat je automatisch krijgt na het vervullen van een aantal dienstjaren.  Deze erkenning door je collega's raakt je in je ziel. 
Tekst en opmaak: A.V.P.
Foto's: G.R.Heyman