Het Laboratorium van de AAD&A
Sedert april 2018 kregen de medewerkers van het Laboratorium van de AAD&A een nieuwe werkplek in Vilvoorde. Diensthoofd Inge Vinckier nodigde ons uit. Zo maakten we kennis met de taken van een zeer enthousiast team.
Van Leuven naar Vilvoorde
Van 1892 tot begin 2018 was het Laboratorium van Douane en Accijnzen steeds gehuisvest in Leuven. Het gehuurde burgerhuis in de Blijde Inkomststraat was echter niet meer aangepast aan de behoeften van een labo. Verschillende mogelijke panden passeerden de revue, maar uiteindelijk kocht de Regie der Gebouwen een goed bereikbare nieuwbouw in de Gustaaf Levisstraat 10 te Vilvoorde. Het treinstation ligt, bijvoorbeeld, op 10 minuten wandelen verwijderd. Niet onbelangrijk want sommige collega’s van het laboratorium wonen in Aalter en Zonnebeke.
Inge: “Het gebouw was bij de aankoop nog niet ingericht, zodat we mee konden beslissen hoe de labo’s per afdeling, de kantoorruimtes en vergaderzalen ingedeeld en aangekleed moesten worden. Er kwam gespecialiseerd labomeubilair. Zo beschikken de laboruimtes waar onze laboranten de tests uitvoeren over een goed ventilatiesysteem en voldoende zuurkasten. Hiermee wordt de mogelijkheid van een onvoorziene intoxicatie door onveilige producten tot een absoluut minimum herleid. Onze analysetoestellen, die toch wel een behoorlijk prijskaartje (€ 70.000, € 150.000 enz.) met zich meedragen, hebben we wel meegebracht uit Leuven.”
Analysetoestellen met een behoorlijk prijskaartje
Specialisten aan het werk
Onder de 25 personeelsleden zijn slechts enkele douaniers aan het werk zoals de chauffeur, de secretaresse en de persoon die de monsters in ontvangst neemt en inlogt in het systeem.
Chauffeur Rudy Bellen
Afdelingshoofd Svern Hendrickx
Aangezien dit laboratorium werkt voor Douane en Accijnzen krijgt het personeel wel nog een basisopleiding Tarief en Accijnzen.
De analisten Gert, Johnatan en Alain aan het werk
Inge: "De verschillende afdelingshoofden (niveau A2) moeten minstens over een master in chemie, biologie, industrieel of burgerlijk ingenieur chemie of landbouwkundig ingenieur beschikken, liefst nog aangevuld met een doctoraat. Hun directe medewerkers moeten een bachelor "laborant chemie" of "biochemie" behaald hebben."
Sinds 2017 is het D&A-laboratorium ook lid van het Customs Laboratories Expert Team opgericht met fondsen van de Europese Commissie.
Inge: "Wij zijn bijvoorbeeld expert in het bepalen van de bioherkomst van brandstof door koolstof-14-datering en hebben daarvoor ook specifieke toestellen in huis. Andere Europese douanelaboratoria kunnen bij ons terecht wanneer zij zelf dergelijke analyses niet kunnen uitvoeren. Ook deze expertise wordt ter plaatse aangeleerd aan de nieuwe collega's.
Ook wanneer er een taak wijzigt, zijn wij - omdat we geaccrediteerd zijn sinds 1998 - verplicht een opleidingsplan op te stellen, opleidingen te voorzien, testen af te nemen enz. Pas dan krijgt de persoon in kwestie de bevoegdheid om die analyses uit te voeren. Dat houdt ook in dat we eenmaal per jaar externe auditeurs over de vloer krijgen om na te gaan of wij ons aan deze verplichtingen houden."
Getuigschrift Accreditatie Laboratorium van Douane en Accijnzen
Inge: "We zijn sinds 1999 lid van de Customs Laboratories European Network (CLEN). Hierin houden we elkaar op de hoogte van de laatste nieuwe technieken en monstersoorten. CLEN wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Zo sponseren ze bijvoorbeeld het ringonderzoek, een niet-onbelangrijke evaluatie voor elke labo. Elk laboratorium krijgt hetzelfde monster met ongekende samenstelling toegestuurd. Ieder op zich moet het zo goed mogelijk onderzoeken en de resultaten opsturen naar de coördinator. Hij laat dan weten of je al of niet correct gemeten hebt. Op deze manier kan elk laboratorium voor zichzelf uitmaken of ze goed bezig zijn. Het hoofddoel van deze test is dat de Europese Commissie er zeker van kan zijn dat wanneer goederen worden ingevoerd in welk land ook van de Europese Unie, dat het in elk van de betrokken labo's correct zal worden onderzocht.
Het is ook wel zo dat je je accreditatie kan kwijtraken wanneer je niets onderneemt bij een slechte meting."
Stalenkast alcohol
Vooral een accijnslaboratorium
Het werkgebied van het Laboratorium Douane en Accijnzen bestrijkt het ganse land. Jaarlijks worden er tussen de 15.000 en 20.000 monsters geanalyseerd. De vraag tot analyse komt voornamelijk van douaniers. Het is niet de bedoeling dat firma’s het laboratorium contacteren. De laboranten voeren fysicochemische analyses uit. Die onderzoeken zijn bepalend voor de berekening van de invoerrechten of het toepasselijke accijnsregime. Ze voeren ook onderzoek uit naar nieuwe productieprocessen of verifiëren controle-instrumenten gebruikt door onze administratie.
Inge: "Momenteel is ons takenpakket het meest gericht op het uitvoeren van analyses in verband met accijnzen, waar dat in 1933 vooral ontledingen waren van landbouwgoederen, maar dat kan te allen tijde wijzigen.
Tekst: Ann Van Puymbroeck
Foto's: Kathleen De Backer
Wordt vervolgd
Analysetoestellen met een behoorlijk prijskaartje
Diensthoofd Inge Vinckier
Chauffeur Rudy Bellen
Afdelingshoofd Svern Hendrickx
De analisten Gert, Johnatan en Alain aan het werk
Getuigschrift Accreditatie Laboratorium van Douane en Accijnzen
Stalenkast alcohol