Marcel Baetens
Marcel werd geboren te Essen op 25 februari 1932.

Hij kwam bij onze administratie in januari 1956. Marcel werkte jaren als luitenant bij de Motorbrigade van de Haven (ook wel zwarte mannen genoemd).

Marcel overleed in het Jan Palfijn ziekenhuis te Merksem op 2 november 2020.

Marcel Baetens
Antoine werd geboren te Waterland-Oudeman op 21 mei 1938.

Hij trad in dienst in september 1959 en ging met pensioen als eregewestelijk directeur te Antwerpen.

Antoine overleed op 6 november 2020 in het ZNA Jan Palfijn Ziekenhuis te Merksem.

Enkele (oud)- collega’s kropen in de pen om een pakkend aandenken neer te schrijven.

Antoine Van Ooteghem
Op 24 oktober 1940 werd Marcel geboren te Bree.

Bij zijn indiensttreding te Limburg in mei 1965 kreeg hij meteen een standplaats in het Waasland (Oost-Vlaanderen).

Marcel overleed te Klinge op 14 oktober 2020, collega Lieven De Cock schreef in naam van de collega’s nog een warm afscheidswoord.

Marcel Vlemmings
Karine werd geboren op 22 juli 1963.

Karine begon haar carrière bij onze administratie op 8 februari 1982 als opsteller en zij werd aanvankelijk tewerkgesteld op de toenmalige Controle Noord 1 en later nog op Controle Zuid 1. Op 6 januari 1983 maakte zij de oversteek naar Linkeroever, naar de Controle West 4. Eind december 2013 kwam Karine de dienst Backoffice vervoegen.

Op 30 mei 2020 is ze plots overleden.

Haar collega's van Linkeroever schreven een pakkend aandenken...

.
 
Louis Van Moortel
Louis Van Moortel
Louis werd geboren te Hamme op 20 juni 1939.

Hij kwam bij onze administratie in juni 1966 en kwam de laatste jaren van zijn carrière terecht op KB 138 te Antwerpen-Oost in de haven van Antwerpen.

Louis overleed op 27 december 2019 te Deurne.

André Meynendonckx
André Meynendonckx
André werd op 20 januari 1938 geboren te Arendonk.

In september 1960 werd hij aangeworven bij onze administratie.

André overleed in het AZ Klina te Brasschaat op 14 februari 2020.
Antoine Debrabander
Antoine werd geboren te Westouter op 23 augustus 1945.

Hij kwam bij onze administratie in oktober 1971.

Antoine is rustig ingeslapen in het Woonzorgcentrum Welvaart te Kapellen-Hoogboom op 31 januari 2020.
André Beert
André werd geboren te Zwevegem op 27 april 1934.

Hij kwam in juni 1957 bij onze administratie.

André overleed te Deurne op 30 januari 2020.
Willy Brouns
Willy werd geboren op 25 oktober 1943 te Neeroeteren.

Hij kwam bij onze administratie in november 1967. De laatste jaren van zijn carrière was hij tewerkgesteld in Boorsem. Een leuke anekdote is dat Willy tijdens zijn dienstjaren deel uitmaakte van de “Judassen” een carnavalsvereniging bij den Tol. Hij werd zelfs verkozen tot prins carnaval.

Willy overleed op 24 januari 2020 in het ZOL Campus St.-Jan te Genk.
Willy Brouns
Antoine Debrabander
Marcel Scholtis
Marcel is geboren op 1 april 1929 te Ekeren.

Hij overleed ook te Ekeren op 8 april 2020.

N.v.d.r. Vanwege de maatregelen inzake het coronavirus kunnen we u momenteel niet meer gegevens bezorgen over Marcel, waarvoor onze oprechte excuses.
Willy Desimpelaere
Willy Desimpelaere
Willy is geboren te Woumen op 7 juni 1931.

Hij is vroeger sectiechef bij de Accijnzen te Roeselare geweest.

Willy was al enige tijd hulpbehoevend, maar overleed te Roeselare op 3 april 2020, wellicht ten gevolge van het coronavirus.
Jef Lavrysen
Jef Lavrysen
Jef werd geboren te Turnhout op 7 augustus 1945.

Hij was niet alleen een aangename collega, maar was ook begaan met het milieu. Zo leerde Jef de bewoners van de Parkwijk hoe ze zwerfvuil konden vermijden. Hij maakte voor hen diverse peukenbakjes.

Jef is na een ernstige ziekte thuis stilletjes heengegaan op 25 maart 2020.
Louis Pirotte
Louis Pirotte
Louis werd geboren op 17 april 1946 te Luik.

Hij kwam bij onze administratie in november 1967. De laatste jaren voor zijn pensioen werkte hij voor de dienst O&O te Luik. Vele collega’s binnen onze administratie hebben Louis echter leren kennen als een ervaren schietinstructeur. Op deze foto, genomen tijdens de nationale schietwedstrijd in 2006, poseert hij op de derde plaats van links, geflankeerd door zijn Luikse collega’s.

Jammer genoeg is Louis overleden op 30 april 2020 in Herstal ten gevolge van het coronavirus.
Jos De Vos
16 augustus 1926 – 22 april 2020

Jos De Vos is bij de collega’s vooral gekend als adjunct-directeur te Antwerpen, maar zeker ook als de vader van Peter en Jan, de schoonvader van Ann (Keuppens) en de grootvader van Jeroen, is niet meer. Hij overleed op 93-jarige leeftijd in het Woonzorgcentrum Huize Stracke te Boechout op 22 april 2020.

Jos kwam bij onze administratie in de woelige periode van september 1944. Tijdens zijn carrière maakte hij deel uit van een generatie douaniers die net als hijzelf hun stempel wisten te drukken op de werking van onze administratie en een diepe indruk hebben nagelaten bij de mensen waarmee ze samengewerkt hebben.

Eén van die collega’s is Frans Van den Bogaert. Hij schreef een beklijvend aandenken om de familie een hart onder de riem te steken tijdens deze moeilijke periode.

…een getuigenis van diep respect voor Jos…

.
Karine Reyns
Marc Montens
Marc werd geboren op 1 augustus 1954 te Brugge.

Hij kwam bij onze administratie in juli 1973. Voor zijn pensioen was hij jarenlang leidinggevende in de (lucht)haven en de Motorbrigade van Oostende.

Marc overleed plots thuis op 29 mei 2020 te Brugge.

Herlees hier het artikel over Marc Montens in De Schakel van 2005.

.
Georges Claes
Georges werd geboren op 25 juni 1935 te Tienen.

Hij kwam bij de douane in oktober 1959. Jarenlang werkte hij zowel op de luchthaven in Zaventem als te Leuven. Hij was ook graag aanwezig op de bijeenkomsten van Ledac (Vriendenkring te Leuven).

Georges stierf op 27 mei 2020 in het WZC Vondelhof te Roosbeek.

Achille Bulens
Achille werd geboren op 9 januari 1938 te Nossegem.

Hij kwam in april 1962 bij onze administratie en werkte in Zaventem en Brussel. In 1993 bij het openen van de binnengrenzen was Achille de enige ambtenaar van niveau A (hoofdcontroleur) die getroffen was. Zijn vrije tijd deelde hij graag met de collega’s in de vriendenkring Ledac (Leuven) en anders vond je hem met zijn echtgenote Virske wel eens terug in cinema Kinopolis om een filmpje mee te pakken.

Achille overleed te Vilvoorde op 26 mei 2020.

Jos Rogier
Jos Rogier
Jos werd geboren te Hooglede op 22 december 1933.

Hij kwam bij onze administratie in juni 1957 en werkte als fiscaal deskundige vele jaren voor de Opsporingsdienst Antwerpen. Zelfs als hij met pensioen was, hielp hij geregeld de collega’s met het bezorgen van boodschappen of medicijnen van de apotheker. Een vriendelijke en zeer gedienstige collega.

Jos overleed te Zwijndrecht op 26 juli 2020.
Evi Van den Bergh
Evi Van den Bergh
Evi werd geboren te Bornem op 27 november 1978.

Zij kwam bij onze administratie op 1 december 2001 als assistent van Financiën op de proef en werd meteen toegewezen aan het Eerste Kantoor te Antwerpen op het Kattendijkdok. Daar heeft Evi lang gewerkt op de dienst “Verzending”. Bij de verhuis naar het Financiecentrum “Noordster” kwam ze terecht op de afdeling TAO.
Na enkele maanden te werken op de dienst “Algemene Zaken” in de Spitsenstraat, was zij sedert 1 februari 2017 werkzaam in de Finshop te Bornem.

Evi is overleden op 17 december 2019 in het AZ Nikolaas te Sint-Niklaas.
.
.

Arlinda Van Coillie

Arlinda Van Coillie

 

 

Arlinda werd geboren te Roeselare op 16 oktober 1953

 

Zij kwam in dienst op 1 september 1988 als financiebeambte D. Ze bracht geruime tijd door te Antwerpen (Controle 338), onder meer op het Secretariaat van inspecteur Guido Mertens (Inspectie haven Noord) waar ze instond voor de personeelszaken en de verkoop van de eetbonnen voor de refter als haar collega afwezig was.

Nadien muteerde ze naar de Directie Gent waar zij o.a. actief was bij de Doelgroepen, op de Dienst Personeel & Algemene Zaken en bij Dienst Vergunningen DA waar zij met pensioen ging op 65-jarige leeftijd (11/2018).

 

Arlinda overleed op 5 december 2019

 

André Ollevier
André Ollevier
André werd geboren op 24 februari 1937 te Woesten.

Hij heeft de eed van douanier afgelegd op 22 december 1961 na zijn opleiding in Kapellen. Gans zijn carrière werkte hij als 1ste douanebeambte bij de Vliegende brigade te Lokeren Hij was er chauffeur tot hij op 55-jarige leeftijd met prepensioen ging in 1992.

André overleed te Lokeren op 10 juli 2020.
Denis Ghelen
Denis Ghelen
Denis werd geboren te Hamont op 27 mei 1956.

In oktober 1975 begon hij zijn loopbaan bij onze administratie. Hij werkte onder meer op het grenskantoor van Moelingen en de motorbrigade van Genk. Volgend jaar zou hij met pensioen gaan.

Denis overleed echter op 8 juli 2020 in het Sint-Vesaliusziekenhuis te Tongeren.
Marcel Peerdens
Marcel Peerdens
Marcel werd geboren op 30 december 1932 te Turnhout.

In december 1963 vatte hij zijn loopbaan bij Douane en Accijnzen aan.

Marcel overleed  te Brasschaat op 2 juli 2020.
Herman Schoenmaekers
Herman Schoenmaekers
Herman werd geboren te Meerhout op 8 maart 1945.

Hij kwam bij onze administratie in december 1969.

Herman overleed  te Borgerhout op 21 juni 2020.
Roger Deruytter
Roger Deruytter
Roger werd geboren te Handzame op 8 augustus 1935.

Hij startte in december 1958 bij onze administratie en in 1988 was hij financiebeambte 1ste klas bij de dienst Accijnzen.

Roger overleed te Brasschaat op 30 augustus 2020.
Jozef Opdebeek
Jozef werd geboren te Meerhout op 31 juli 1930.

Hij kwam bij onze administratie in april 1961.

Jozef overleed te Deurne op 20 augustus 2020.
Jos Van Roie
Jos Van Roie
Jos zag het levenslicht op 28 mei 1925.

In september 1954 begon hij zijn loopbaan bij de douane.

Jos overleed op 19 augustus 2020 te Wuustwezel.
Wilfried Vanden Berghe
Wilfried Vanden Berghe
17 januari 1935 – 18 augustus 2020

In Memoriam

Toen ik het nieuws vernam dat de heer Vanden Berghe overleden was, werd ik overmand door weemoed. Opnieuw moeten we afscheid nemen van een bijzonder man...
Ik leerde de heer Vanden Berghe kennen als chef in Meer. Als beginnend hoofdredacteur van De Schakel heette hij me meteen hartelijk welkom bij de opendeurdag die hij samen met zijn medewerkers organiseerde ter gelegenheid van 25 jaar Meer. Ik voelde me meteen op mijn gemak hoewel we elkaar nooit eerder hadden ontmoet. Sindsdien bleef hij ons aanmoedigen en nam hij het op voor De Schakel waar hij kon. Later toen de heer Vanden Berghe directeur werd op de Directie te Antwerpen ontmoetten we elkaar vaker en als effectieve leden van het D&A-museum werkten we zij aan zij. Hoewel hij steeds mijn hiërarchische meerdere was en ik hem steeds zal blijven aanspreken als mijnheer Vanden Berghe uit diep respect, lukte het hem altijd over te komen als een beminnelijke huisvader die het goed met je voorhad. Steeds innemend en heel correct. Zeer gedreven ook in alle zaken die hij ter harte nam. We gaan hem erg missen, maar zeggen ook oprecht ‘dank u wel’ omdat we de kans kregen hem te leren kennen en met hem samen te werken.

Anne.
Marie-Louise Verhaeghen
Marie-Louise werd geboren te Duffel op
31 augustus 1953 en overleed te Balen op
9 augustus 2020.

In Memoriam

Marlewies,

Je hield van ‘gewone dingen’, zoals brood geven aan de kleine geitjes die jullie hielden.
Je hield je liever stil in de groep om aandachtig te luisteren
Je hield er niet van om op te vallen

Je hield er wel van er te zijn voor anderen, zeker als zij het moeilijk hadden
Je hield eraan hen met treffende woorden een hart onder de riem te steken
Je hield van de mensen rondom jou

Om al die redenen gaan we je heel hard missen…

Een vriendin.

Michel Carrein
Michel werd geboren te Poelkapelle op 11 juni 1932.

In februari 1957 kwam hij bij ons in dienst en werkte zich op tot de graad van verificateur-accountant. Hij was ook een fervent petanque – speler bij Tol VV.

Michel overleed te Brasschaat op 14 oktober 2020.
Georges Claes
Georges werd in Tienen geboren op 25 juni 1935.

Hij kwam bij onze administratie in oktober 1959 en werkte als verificateur-accountant op de luchthaven te Zaventem en later in Leuven. Hij was ook een trouw lid van de Leuvense vriendenkring Ledac

Georges overleed in het WZC Vondelhof te Roosbeek op 27 mei 2020.
Jacky Limon
Jacky werd geboren te Gent op 12 april 1967.

Hij maakte jarenlang deel uit van het drugsteam van de dienst Opsporing te Antwerpen.

Jacky overleed plots thuis te Gent op 23 mei 2020.

Zijn collega's van Team Opsporing Antwerpen schreven een warm aandenken.