Tijdens de 9de uitgave van deze wedstrijd werden naast de inzending van Hendrik nog twee werken geselecteerd: Een portretmatrijs van Filips IV met Spaanse halskraag geschreven door Hugo Vanhoudt en het werk Aristoteles’ geldleer revisited van Jos Speybrouck.

 

Denk je dat de beschreven onderwerpen misschien wat ver van je bed liggen, dan valt dat misschien nog wel mee. Jos, bijvoorbeeld, probeerde aan de hand van de geldleer van de Griekse geleerde Aristoteles uit te zoeken of de bitcoin wel als geldmiddel kan aanzien worden en of het als dusdanig kan gebruikt worden. Jos behaalde 65% met zijn verhandeling en sleepte hiermee de derde prijs in de wacht.

 

Hugo Vanhoudt verdiende de tweede prijs met zijn werk over de stappen die men nam en welke technieken speelden bij de muntproductie onder Filips IV.

 

Langs deze weg willen we Hendrik nogmaals van harte feliciteren met deze bijzondere prestatie en wensen hem nog vele opmerkelijke vondsten toe.

Collega Hendrik Van Caelenberghe, tewerkgesteld als fiscaal deskundige in de haven van Antwerpen, zoekt al jarenlang met zijn metaaldetector naar voorwerpen in de Vlaamse bodem. Het zijn echter niet alleen de munten en objecten die hem interesseren, maar eveneens het verhaal erachter. Door zelfstudie en onderzoek beschikt hij over een uitgebreide bibliotheek van boeken over numismatiek en archeologie. Zelf heeft hij over deze materie al tientallen artikels geschreven, waarvan je er een twintigtal online kan terugvinden op Academia Edu.

Vorig jaar werd hij door het stadsbestuur van Maaseik gecontacteerd als extern jurylid en specialist in numismatiek bij het toekennen van de cultuurprijs. Ook de Antwerpse archeologische dienst maakte gebruik van zijn kennis om opgegraven munten en penningen (van onder andere de Kipdorpsite) te bekijken en te determineren
.

Voor de trouwe lezers van De Schakel is hij zeker geen onbekende. In 1996 brachten we immers al een artikel over zijn speciale hobby. Zijn interesse beperkt zich echter niet enkel tot het zoeken van munten, penningen en medailles. Dat blijkt uit het feit dat hij de 1ste prijs van de Koninklijke Maatschappij Numismatica Brugge & Het Vrije won voor zijn verhandeling Religieuze draagmedailles uit de 16de tot 18de eeuw van de Annuntiaten kloosterorde in de Nederlanden.
Hij stelde namelijk vast dat gekende standaardwerken over draagmedailles niet volledig waren en probeerde de nodige aanvullingen te verzamelen en een aantal niet eerder gedetermineerde penningen toe te wijzen aan de uitgevende kloostervestiging van de Orde der Annuntiaten in de Nederlanden.
De juryleden oordeelden dat de verhandeling van Hendrik een welgekomen aanvulling of verderzetting was van een standaardwerk zoals de opus van Minard Vanhoorebeke was en dat hij met dit werk zeker 81% van de te behalen punten verdiende.
Zelf zegt Hendrik over deze verhandeling:

“Je kan deze verhandeling vergelijken met een licentiaatsthesis waarbij de beste inzending deze prijs wint. Wanneer de inzendingen niet voldoen, kan het zijn dat de 1ste prijs niet wordt uitgereikt. Dit gebeurde in 2017 waarbij enkel een 3de prijs werd toegekend.

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury waarvan één van de leden professor-doctor in de numismatiek is.

De verhandeling moet ten minste 15 pagina’s tellen (met 33 regels van 60 aanslagen per bladzijde), bij voorkeur geïllustreerd, voetnoten tellen daarbij mee, illustraties niet.

Je mag als auteur meer dan één bijdrage indienen. Vervolgens wordt de inzending gescreend op het voldoen aan de voorwaarden.

Als de jury meent dat de inzending niet voldoet, verwittigen ze de inzender met motivatie. De deelnemer kan dan beslissen of hij zijn verhandeling gaat aanpassen of dat hij zich terugtrekt uit de wedstrijd.”


Tekst: A.V.P. en foto’s: H.V.C.

Hendrik wint medaille van de Vlaamse overheid

OPROEP

N.v.d.r.: Hebt u zelf een opmerkelijke hobby of kent u een collega die zich daarmee bezighoudt,
aarzel dan niet om ons te contacteren via ons e-mailadres da.schakelwebsite@minfin.fed.be.

 

In de nog steeds actuele instructie D.I. 281.536 'Materieel voor verzegeling' krijgt de douanier richtlijnen over het aanbrengen van verzegelingen met blikjes waarvan ook een tekening wordt weergegeven.


Voor mijn studie omtrent Belgische douaneloodjes ben ik op zoek naar alle instructies die gaan over deze materie. Belangrijke nuance is dat ik informatie zoek over de specifieke 'loodjes'-verzegeling, die de 'blikken' loodjes voorafging.


Heeft iemand nog instructies met daarin tekeningen van loodjes zoals die hiernaast staan afgebeeld?

Het zou me veel plezier doen, als die collega met mij contact zou willen opnemen via Hendrik.vancaelenberghe@minfin.fed.be.

Alvast van harte dank!

Hendrik
 

Hendrik heeft tot slot nog een speciale oproep naar de collega's toe:

Beste Collega's,