DE GEPLANDE STRATEGIE
2019 - 2022
Onze administrateur Kristian Vanderwaeren stelde het strategisch plan van AAD&A voor de periode 2019 tot 2022 aan het personeel voor.
De geplande strategie

Als je thuis een renovatie van de badkamer plant, moet je ook duidelijk voorbereiden welke stappen je zal nemen om tot het gewenste resultaat te komen en wat de prioriteit krijgt. Dat geldt net zo voor de beleidsmensen die de toekomstige doelstellingen van onze administratie moeten bepalen. Eenmaal hun strategie op punt staat, is het ook mogelijk om hierover duidelijk te communiceren met de medewerkers op het terrein.

De prioriteiten

Naast tal van andere projecten (eVignet 705 en het (Air)port Community System) en wellicht ook onverwachte zaken - zoals de bestrijding van het coronavirus - heeft het beleid ervoor gekozen om tijdens de periode van 2019 en 2022 de volgende 5 doelstellingen de prioriteit te geven.
- een digitale applicatie voor vergunningen tot stand brengen
- de uitrol van een definitieve Brexit voorbereiden
- 100% screening van de containers
- een applicatie voor de registratie van overtredingen (register 480) realiseren
- efficiënte oplossingen aanbieden om de stijgende opkomst van E-commerce het hoofd te bieden
Een applicatie voor vergunningen

KIS-SIC of het  Klanten Informatie Systeem (Système d’Information Clients)  heeft tot doel het beheer van de vergunningen  en andere opdrachten van onze tweedelijnsdiensten te vergemakkelijken.

In de eerste fase wordt het volledig afgifteproces van vergunningen (aanvraag, voorafgaande audit en afgifte van de vergunningen) gebouwd.  Deze vergunningen zullen stapsgewijs via KIS-SIC worden behandeld.  Aangezien het nieuwe douanewetboek ons de verplichting oplegt om alle aanvragen en afgiften van vergunningen op elektronische wijze te kunnen behandelen, zal gestart worden met de douanevergunningen (incl. de toekenning van de  EORI-nummers).  Nadien volgen de verschillende accijnsvergunningen en andere formulieren.

De economische operatoren kunnen via KIS-SIC de nationale vergunningen en andere formulieren digitaal aanvragen, ontvangen en consulteren via MyMinfin. 

In de tweede fase zullen de overige tweedelijnscontroleopdrachten (compliance audits, controleaudits, CAP's, risicobeheer, planning, rapportering, ...)  in KIS-SIC worden gebouwd.
De Brexit

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsfase waarin alle EU-regels en -wetten voor de VK blijven gelden zoals voorheen. Dat betekent dat er voor de burgers en bedrijven nog niets is veranderd. We hebben voor een weekendje shoppen in Londen dus nog geen visum nodig.

Bedrijven hebben dus meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die er zullen komen als de Brexit definitief is. Onze collega's hebben hier reeds tientallen bedrijven bij geholpen en zullen dat blijven doen.

Er is rekrutering van 386 nieuwe personeelsleden voorzien. Inmiddels zijn er al 341 aangenomen. De teams op (lucht)havens en het station Brussel-Zuid zullen uitbreiden met nieuwe collega's.

Daarnaast worden er ook meer middelen ingezet: bagagescanners, scanvans en auto's.
100% Screening

Tijdens een dag van 24u meren er 40 boten aan in de haven van Antwerpen en een totaal van 664.000 ton goederen wordt er verhandeld. Jammer genoeg vindt men tussen de legale toestroom ook veel drugs terug. Gemiddeld kunnen we 140 kg per dag in beslag nemen.

De douane wil innovatieve en meer technologie inzetten in onze strijd tegen drugs
. Naast een 100%-risicoanalyse wil men de eNose inzetten. Wanneer deze vernuftige en zeer snelle technieken ons waarschuwen dat er in de container drugs aanwezig zijn, zullen die afgeleid worden naar een scanner, geplaatst bij de uitgangspoort van de containerterminal. Als de beelden positief zijn, wordt de container in kwestie staande gehouden voor verder onderzoek.
Register 480

Het register 480 is een applicatie gebruikt door onze administratie om overtredingen vastgesteld door collega's van verschillende D&A-diensten (Geschillen & Administratieve beroepen, Operaties, Opsporing en Financiën) te bundelen.

Dit systeem heeft verschillende voordelen: faciliteren van de operatoren, centraliseren van de overtredingen waarmee recidivisten vlugger op te sporen zijn, gegevens zijn gemakkelijk te verwerken in statistieken. Die geven op zich dan weer een duidelijk beeld van het soort overtredingen en de mate waarin ze oplopen of verminderen.
E-commerce

Hoe kan de douane het hoofd bieden aan de explosie van e-commerce? Daarbij denken we dan aan de duizenden pakjes die verwerkt moeten worden door koerierdiensten.

Onze administratie ontwikkelde de applicatie BE-gate, een beveiligde verbinding om de behandeling van aangiften (zowel voor in- als uitvoer) te versnellen in het kader van douaneregelingen zoals vrij verkeer, douane-entrepot en definitieve uitvoer.

Bij dit gratis digitale platform worden goederen aangegeven door een vereenvoudigde aangifte ten verbruik. Heel snel wordt gecommuniceerd welke zendingen zullen gecontroleerd worden. Niet-geselecteerde pakketten worden onmiddellijk vrijgegeven.

Om accijnsproducten en accijnsgoederen aan te geven of goederen onderworpen aan vergunningen, beperkingen en controlemaatregelen, mag de BE-Gate-applicatie echter niet gebruikt worden.
21.08.2020   •   Tekst: AVP   •   Opmaak: IDW   •   Bron: Het Strategisch Plan 2019-2022
Foto's: schaakspel: Anna Ventura via Pixabay   •   Brexit: Tumisu via Pixabay
andere foto's: Kevin Wielemans - Strategie AAD&A - Operationele Coördinatie en Organisatiebeheer
KIS-SIC
Brexit
100% screening
Register 480
N.v.d.r. Met dank aan Ilse Eelen, Rudi Lodewijks en Kevin Wielemans voor de ondersteuning