Het ABC-team van Temse
Als we horen dat die en die collega gedecoreerd werden met een medaille van 'Verdienstelijk ambtenaar', vragen we ons meteen af: “Door wie en waarom zijn ze genomineerd?”

Zelf weet Frank Coene niet exact wie hem heeft voorgedragen, maar er is hem wel gezegd dat de nominaties niet alleen werden verstuurd vanuit het team CABC Temse waar hij nu werkt. Frank heeft tijdens zijn 37-jarige carrière dan ook een breed netwerk opgebouwd binnen onze administratie. Hij houdt immers van uitdagingen en werkt om die reden aan vele projecten mee, zowel in Antwerpen als in Brussel.

Het feit dat hij steeds klaar staat om mensen verder te helpen, zowel binnen als buiten onze AAD&A, is wel de hoofdreden waarom hij een medaille in ontvangst mocht nemen.

Wat beweegt je om collega’s maar ook de economische operatoren te helpen?

Wel, toen ik in 1982 mijn carrière bij onze administratie startte als opsteller in het kaaibureel op het Delwaidedok, dat weldra de naam Bevrijdingsdok zal krijgen, kreeg ik nauwelijks begeleiding. Na drie maanden wist ik nog niet hoe de werking ter plaatse georganiseerd werd. Invoer en uitvoer waren vreemde begrippen. Ik voelde mij daar niet goed bij en om die reden wil ik mijn kennis en kunde aan zoveel mogelijk collega’s doorgeven.

Voor mijn klanten wil ik ook de consulent zijn. Ik wil meewerken aan ons imago van klantvriendelijkheid. De negatieve perceptie die sommige burgers en firma’s hebben over onze diensten wil ik helpen wegwerken. Ik geloof sterk in proactief werken. Ik ga meerdere malen bij de firma langs tot ze onze werking volledig begrijpen met het resultaat dat de aangiften correct ingediend worden. Zo heeft de schatkist zijn geld op tijd. Het is daarbij belangrijk om het vertrouwen van de firma’s in te winnen. Ik ondervind dat ze me bij mogelijke problemen meteen contacteren om samen te zoeken naar een oplossing. Uiteraard doe ik dit enkel binnen het wettelijk toegelaten kader. Onder de mij toegewezen economische operatoren is zelfs een firma waar ik System Based Approach zou willen toepassen, toch een verregaande vorm van vertrouwen, niet?

De tevredenheid en het enthousiasme die je voor je hulp terugkrijgt, daar doe ik het voor.

Je wil je ervaring delen, maar waar heb jij de mosterd dan gehaald?

In mei 1985 vertrok ik naar het binnenland. Daar maakte ik als eerstaanwezend verificateur ad interim deel uit van de Verificatiedienst en het Hulpkantoor Bornem. Ook hier werd ik aan mijn lot overgelaten. Op een klein kantoor leer je alles met mondjesmaat.

Begin 1993, bij het afschaffen van de binnengrenzen, stapte ik als gebezigd ambtenaar over naar de Provincie Oost-Vlaanderen. Dat was echter mijn ding niet. Ik keerde terug naar de AAD&A.

Door de oprichting van de Motorbrigade en de IWECC (Inspectie Waarde) verlieten verschillende collega’s het hulpkantoor in Antwerpen en zo kwam er bij de dienst Invoer een plaats vrij. Daar heb ik gewerkt tot begin 2001 om Marie-Jeanne Boutsen op te volgen.
Zij verliet toen de dienst Douaneprocedures op de directie te Antwerpen om als leerkracht voor het CBO Brussel te gaan werken. Ik hield me toen bezig met onder andere de economische douaneregelingen wat ze nu de Bijzondere Regelingen noemen zoals: entrepots, passieve veredeling enz. en het meeschrijven aan de Antwerpse dienstorders.

Met de kanteling in 2015 kreeg ik de kans om voor een nieuwe uitdaging te gaan in het CABC-team te Temse. Een sterke groep die samengesteld is uit collega’s met veel expertise uit verschillende diensten. In mei aanstaande werken we hier nu 4 jaar, maar er zijn plannen om de CABC-teams van Temse en Gent te fusioneren.
Tekst en opmaak: Anne Van Puymbroeck
Foto's: Stephane Biebuyck en A.V.P.
Frank werd genomineerd
Hoe pak je die kennisoverdracht aan?

Ik hou van uitdagingen en heb om die reden al aan vele projecten (NCTS, PLDA, P4, P21) meegewerkt. Zo heb ik binnen onze administratie een groot netwerk van contacten uitgebouwd. Met de goedkeuring van onze regionale directeur Alain Muyshondt en mijn plaatselijke chef Stijn Doms heb ik via deze contacten mijn aanbod kenbaar gemaakt. Ik wou niet wachten tot een jaar voor mijn opruststelling.

Op een gegeven moment hebben de collega's van de dienst Economic Support in Brussel daar positief op gereageerd, maar ook de collega's van de afdeling Operaties. Die laatsten vroegen me, bijvoorbeeld, heel specifiek het systeem van het douane-entrepot en actieve veredeling eens praktisch uit te leggen. Ook ons Brexit-callcenter mocht ik laatst een korte introductie m.b.t. de laadplaats geven.

Het is geenszins mijn bedoeling om in de voetsporen van onze lesgevers van het CBO te treden. Het wil het theoretische gedeelte enkel aanvullen met praktische oefeningen en voorbeelden van op het terrein. Ik ben niet dé leraar maar een coach.

Met de collega's van Economic Support bezochten we effectief een douane-entrepot. Vervolgens probeer ik aan de hand van cases heel praktijkgericht het totale douaneplaatje aan te bieden: hoe ziet de goederen- en aangiftestroom eruit, wat zijn de taken van het Hulpkantoor, de eerste- en tweedelijnsverificatie in dit proces, en wat als het mis gaat. Dus ook de dienst Geschillen komt aan bod.

Dankzij onze goede samenwerking heeft een bedrijf uit mijn ambtsgebied me alle commerciële documenten van een bepaalde zending overgemaakt. Deze mag ik voor deze werkgroepen gebruiken. Zo kregen de collega's inzage in de e-mails tussen de verkoper, de aangever en onze klant die de aankoop van de goederen uit Australië zijn voorafgegaan. Zo kwamen ze te weten welk schip de goederen aanleverde en op welke kade ze in Antwerpen gelost werden. Aan de hand van de Bill of Lading kenden we het containernummer. We gingen online om het transport in de goederenstroom binnen PLDA te traceren. Voor enkelen onder hen ook een eerste kennismaking met dit onderdeel van ons softwareprogramma.
De goederen moesten vervolgens met een aangifte worden opgeslagen in het douane-entrepot.
Dus overliepen we de betrokken aanvragen en de vergunningen en bekeken we ook hoe de voorraadadministratie eruitzag. Vervolgens wenste de firma een deel van de goederen te verkopen aan een bedrijf in Mechelen. We stelden zelf eens een invoeraangifte op. We bespraken uiteraard ook de verschillen tussen de Incoterms en welke invloed die hebben op de douanewaarde.

Tijdens de coaching is er veel interactie: ik geef de instrumenten aan waar informatie te vinden is, waar mogelijke risico's zitten, praktische voorbeelden. De collega's zijn heel spontaan en geïnteresseerd. Met dit systeem van vraag en antwoord, krijgen ze een beter beeld hoe het er in de realiteit op het terrein aan toe gaat.

Wat doet die nominatie met je?

Laat me starten met te benadrukken dat zo’n decoratie voor mij niet echt hoefde, want er zijn volgens mij nog heel wat collega’s die zeker voor deze medaille in aanmerking komen.
Maar, ik ben de collega’s wel zeer erkentelijk dat ze me voorgedragen hebben.
Ik word daar zelfs wat emotioneel bij. Ik werk hier heel graag omdat ik het gevoel heb dat we hier een fijn team hebben en dat de samenwerking snor zit. We zijn er altijd voor elkaar. Deze nominatie heeft dit gevoel nog eens extra bekrachtigd.
Het is ook een erkenning voor mijn extra en belangeloze inzet tijdens de vele werkgroepen waaraan ik deelnam en -neem. 
Maar het is zeker ook een waardering ten opzichte van mijn echtgenote en mijn familie. Ik stop namelijk heel veel vrije tijd in de voorbereidingen en het uitwerken van mijn projecten en zij hebben me dat nooit kwalijk genomen.
ABC-team van Temse
 
Frank Coene ontvangt zijn medaille van administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren
Frank Coene