Douaniers goed voor

de gezondheid

 

Afbeelding van 272447 via Pixabay

Douaneambtenaren aan de binnen- en buitengrenzen zien erop toe, dat de maatregelen ingevoerd vanwege het coronavirus worden gerespecteerd.

 

Bij het openen van de binnengrenzen in 1993 werden douaniers er niet langer ingezet om het goederen- en personenverkeer te bewaken. Nochtans is het sindsdien al verschillende keren gebeurd dat onze douaniers toch werden opgeroepen om de gezondheid van mens en dier veilig te stellen. Wij geven hier een overzicht om het geheugen op te frissen.


 


1996 - De dolle koeienziekte

In de jaren ’80 van vorige eeuw voerden de Britten hun koeien met een mengsel waaraan botten en vlees van schapen werd toegevoegd. Bij schapen komt er echter scrapie voor, een ziekte die verwant is aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en de dolle koeienziekte.

Er is bij de mens echter ook een variant bekend van de ziekte Creutzfeldt-Jakob die wordt veroorzaakt door het eten van rundvlees dat besmet is met BSE, ook wel gekkekoeienziekte genoemd.

Omdat de Engelse veestapel steeds meer besmet werd met de dolle koeienziekte, verbood de Britse overheid in 1988 om het gekende mengel van kadavers nog in de dierenvoeding te gebruiken. Dit was echter vrij laat, want het besmet vlees was al in de voedselvoorraden terecht gekomen.

Paniek brak uit toen er in 1996 de eerste gevallen bekend werden van een variant van de Creutzfeldt-Jacobziekte (vCJD) die zorgt voor gaatjes in het hersenweefsel van de mens.
Deze zieken vertoonden evenwichtsproblemen, stuiptrekkingen, een vorm van dementie. Men wist uit onderzoek en ervaring dat deze mensen gemiddeld een jaar nadat de eerste symptomen verschenen, stierven. In Italië waren zelfs 117 doden te betreuren.

Douaniers werden ingezet om de in- en doorvoer van vee en afgeleide producten, zoals gelatine, te controleren.

donkere wolken trekken samen boven de veestapel in Groot-Brittannië
1997 - Varkenspest

Een veearts uit Bocholt (Limburg) en een varkensboer uit het gehucht Kreyel hadden eind juni 1997 nagelaten bloedstalen te nemen om zieke dieren te onderzoeken op varkenspest. Toen er een aantal varkens stierven, hebben ze onmiddellijk de alarmklok geluid. Helaas, toen was het al te laat. De landbouwer werd dan ook gedoodverfd als de man die de varkenspest in België had binnengebracht.
Getuige Michel Salden: "De uitbraak van de varkenspest zorgde voor gesloten grenzen met dag en nacht toezicht van de douane."
Everzwijnen kunnen ook de varkenspest terug doen opflakkeren
2001- Boterhammen met worst verboden

Het Verenigd Koninkrijk was volledig in de ban van Mond-en-klauwzeer en ook in Frankrijk (februari 2001) werden er twee haarden vastgesteld in de departementen Moyenne en Ome. Als de epidemie in ons land zou uitbreken, moest ¾ van de onze veestapel vernietigd worden.
De instructies om de verspreiding van de gevreesde dierenziekte in België tegen te gaan, waren super streng. Levende landbouwhuisdieren uit (of via) het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mochten niet ingevoerd worden. Ook alle afgeleide producten van deze dieren zoals: vlees, melk en kaas, maar ook wol uit deze landen waren verboden. De federale politie werd ingezet om continu het verkeer van levende dieren in het binnenland te controleren. Aan de grens werkten zij samen met de douane. Zelfs de boterham en het beleg van de Eu-reizigers, die bijvoorbeeld met de ferry uit Engeland in Oostende toekwamen, verdwenen door toedoen van onze collega’s in de vernietigingstrommels.

Rieth via Pixabay

 

Dat zo’n klein ding voor zoveel onheil kan zorgen.

'Griepexperts en Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwen voor miljoenen doden' blokletterde De Tijd. Er zijn vele soorten vogelgriep, die beperkt kunnen voorkomen bij wilde vogelsoorten. In 2006 ging het om het vogelgriepvirus H5N1. Dat het pluimvee ook besmet geraakte, kwam doordat mest of pluimen van de wilde vogels ongemerkt in de stal terechtkwamen.

Er was echter paniek onder de bevolking want op wereldvlak waren er al 92 mensen overleden aan dit H5N1-virus. Dit virus was nochtans nog niet gemuteerd, zodat het niet kon overgaan van mens op mens. Dat het virus H5N1 toch de mens besmette, werd veroorzaakt doordat deze mensen in zeer nauw contact leefden met de zieke dieren onder onhygiënische omstandigheden, zoals in Indonesië (18 overledenen), Vietnam (42 doden), Thailand (14 overledenen) enz.

Het Federaal agentschap voor de Voedselveiligheid FAVV was verantwoordelijk voor het invoeren van maatregelen om de vogelgriep te bestrijden. Dat hield in dat wanneer een zending met producten van dierlijke oorsprong binnenkwam, die moest aangeboden worden op de Grensinspectiepost. Daar kon een dierenarts dan vaststellen of de lading moest vernietigd worden of niet. Uiteraard werden ze daarbij geholpen door douaniers van verificatiediensten, motorbrigades, opsporingsdiensten, lucht- en zeehavens om controle uit te voeren op alle punten van binnenkomst in de EU.

Ook als een passagier zich aan boord van een vliegtuig bevond met symptomen van griep, zeker als het toestel afkomstig was uit een verdacht land, moest de verkeersleiding de luchthaven-inspectie waarschuwen. Het toestel werd dan op een geïsoleerde plaats geparkeerd. Alle passagiers en de bemanning moesten vervolgens aan boord blijven tot de gespecialiseerde diensten zouden arriveren.

2006 - Paniek voor de vogelgriep

 

Dit is maar een greep uit de verschillende crisissen waarmee we geconfronteerd werden. Douaniers speelden hier steeds een opmerkelijke rol in het beschermen van de gezondheid van mens en/of dier.

 

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

Het FAVV werd opgericht in 2000, als gevolg van de Dioxinecrisis. Die Dioxinecrisis was een schandaal dat in België losbrak in 1999, toen de giftige stof dioxine werd aangetroffen in de voedselketen.
Het FAVV beschikt voor zijn controles over ongeveer 680 zelfstandige dierenartsen en een netwerk van 59 laboratoria. Er is ook een dienst die onderzoeken tegen fraude coördineert, vaak in samenwerking met politie en douane.

Eveline de Bruin via Pixabay
Philipp Kleindienst via Pixabay
klimkin via Pixabay

Tekst: A.V.P

Bron: Archief De Schakel

Foto's: Pixabay free images

Pixabay  free images