Al enkele jaren nodigt onze administrateur-generaal K. Vanderwaeren de douaniers uit om de naam van een collega door te geven die volgens hen een ereteken zou moeten ontvangen wegens zijn of haar speciale inzet.

Omdat de officiële datum van de Internationale Douanedag op een zondag viel dit jaar, werden 12 genomineerde collega’s op 24 januari uitgenodigd in de Militiezaal van het Stadhuis te Brussel om hun medaille in ontvangst te nemen.

Het thema dit jaar is de bijdrage van de douane aan een duurzame toekomst waarin sociale, economische, gezondheids- en milieubehoeften centraal staan.

Wat nieuw is, is dat de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) in België de privésector uitnodigde om intern de beste kandidaten op het gebied van douane en handelswetgeving te nomineren. Die genomineerden kregen, de avond voor de Internationale Douanedag, een Customs Professional Award uitgereikt. Omdat onze administratie de nodige ondersteuning had verleend, werd onze administrateur-generaal op dit event uitgenodigd. Zij werden ook gevraagd om aanwezig te zijn op de festiviteiten ingericht ter gelegenheid van de Internationale Douanedag, zodat de heer K. Vanderwaeren hun mooi certificaat kon overhandigen.

Nadat onze Koninklijke Harmonie van Financiën het beste van zichzelf gaf op de Grote Markt waar talrijke toeristen en Brusselaars zich ondertussen ook verzameld hadden, stapte het défile van gedecoreerden en genodigden naar Manneke Pis dat gekleed werd in het mooie douane-uniform.

De Internationale Douanedag 2020 heeft met de aanwezigheid van douaniers, de private sector en de WDO op dit event een duidelijk statement gemaakt: “In deze tijd is onderlinge samenwerking tussen al deze betrokkenen nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die de steeds groeiende handelstrafiek met zich meebrengen.”

Internationale Douanedag 2020

Tekst en foto's: AVP

Secretaris-generaal van de Werelddouaneorganisatie, dhr. Kunio Mikuriya, (uiterst links op de foto) reikte ook een medaille uit aan 3 buitenlandse douane-attachés voor hun inzet en werkijver en voor hun specifieke bijdrage aan de douanegemeenschap.

12 collega's kregen een medaille opgespeld
3 buitenlandse douane-attachés kregen een medaille opgespeld
De genomineerden uit de private sector kregen een certificaat overhandigd