De gevaren van sociale media
Bijna iedereen zit wel op sociale media
Wie van ons zit er al eens niet op één van volgende sociale media: Facebook, Google+, Linkedln, Twitter, WhatsApp, YouTube, Snapchat enz.?
Misschien was je er zelf niet meteen voor gewonnen, maar je zoontje speelt voetbal en de club heeft een facebookpagina om de agenda en foto's te delen en op die manier heb je dan toch een account aangemaakt.
Ook FOD Financiën ziet de voordelen van sociale media en sinds een tijdje kunnen we, bijvoorbeeld, Facebook de ganse dag raadplegen op het werk.

Wist je dat FOD Financiën een Facebook-account heeft? De AAD&A heeft zelfs een eigen Instagram-pagina....
"Vrijheid van meningsuiting is toch een 'RECHT' zeker..."
Deze communicatiemiddelen hebben zeker hun voordelen, maar er zijn ook risico's aan verbonden. Je bent misschien al eens geneigd om je frustratie over de werking van onze administratie te luchten via Facebook, maar recht op vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je zomaar alles mag zeggen of daarmee het imago van je werkgever schade mag berokkenen.

Nele De Vulder: "Dat is zeer juist. De deontologische code blijft steeds van toepassing. Als je misbruiken vaststelt, kan je hierover een klacht indienen. Wanneer wij op onze dienst 'Integriteit en Inspectie' dergelijke klacht toegestuurd krijgen, moeten wij een onderzoek instellen. Als je een inbreuk gepleegd hebt op de deontologische code - die we met z'n allen ondertekend hebben (!) - kan dit leiden tot sancties."

Ilse Eelen: "Collega's gaan er te vaak van uit dat ze via sociale media alleen zaken plaatsen in privéverband. Maar je weet nooit wie jouw berichten weer deelt met onbekende mensen of groepen en wat die er op hun beurt mee zullen doen. En screenshots zijn vlug genomen dus zelfs als je berichten zou verwijderen, kunnen die nog steeds circuleren..."
Nare gevolgen voorkomen

Om nare gevolgen te voorkomen, stelden Nele en Ilse, samen met de integriteitscoördinator, de dienst Integriteit van de voorzitter en de conversationmanagers een cursus samen om onze collega's wegwijs te maken in het deontologisch gebruik van sociale media. Nele en Ilse kregen bij het lesgeven hulp van verschillende Nederlands- en Franstalige lesgevers.

 

Nele en Ilse: "We willen het niet zozeer een cursus noemen maar het is eerder een awareness training... Het is een interactief gebeuren, met voorbeelden uit de praktijk. We gaan ervan uit dat de collega's vooral onbewust bepaalde regels overtreden. Het is onze bedoeling om hen daar vooral op attent te maken."

 

Voorlopig zijn alle bewapende ambtenaren al aan de beurt geweest, maar het zal nog heel wat tijd kosten alvorens iedereen aan de beurt is geweest. Om die reden geven Nele en Ilse hier al enkele interessante tips mee, zodat je je nu al kan beschermen.

 

 

Neem ook even de tijd om te surfen op Intranet onder de rubriek 'Sociale Media' en 'Integriteit, deontologie en waarden'. Daar is heel wat informatie terug te vinden. Het vraagt wat leeswerk, maar het geeft wel meer duiding.

 

Nele en Ilse: "We zijn zeker niet tegen het gebruik van sociale media, maar promoten een verantwoord gebruik ervan en willen iedereen bewustmaken van mogelijke gevolgen. Sociale media zijn tegenwoordig immers een evidentie geworden, zodanig dat mensen er niet altijd meer bij nadenken."

tekst en foto's: Anne Van Puymbroeck
Nele: "Ik werk als interim inspecteur voor de dienst Integriteit en Inspectie bij de AAD&A. Samen met enkele collega's maak ik ook deel uit van het netwerk Integriteit ingericht door de diensten van onze voorzitter Hans D'Hondt voor de hele FOD Financiën. Daar werd gevraagd een specifiek integriteitsplan uit te schrijven voor de collega's van Douane en Accijnzen en daaraan verschillende activiteiten te koppelen. Daarnaast neem ik ook deel aan de werkgroep Deontologie en Integriteit in het kader van het Stroomplan (War on drugs in Antwerpen)."

Ilse: "Ik was net zoals Nele actief betrokken bij deze Stroomplan-werkgroep vanuit mijn functie van adviseur bij de diensten van regionaal directeur Robert Robbrecht, waar ik insta voor de organisatie en ondersteuning van de regio Antwerpen. In die werkgroep zitten ook andere autoriteiten zoals de Scheepvaartpolitie, Federale Politie en het parket. Zo deelden we met elkaar de stappen die reeds ondernomen waren binnen ieders organisatie i.v.m. deontologie en integriteit. De Scheepvaartpolitie had onder meer een lessenreeks gegeven aan hun medewerkers over het gebruik van sociale media. Ik vond dit zeer nuttig en stelde aan Nele voor om dit ook te organiseren voor onze collega's."

Nele: "Ik was meteen gewonnen voor het idee en ging aan de slag. De inhoud van de cursus Deontologisch gebruik van sociale media kreeg ik van de diensten van de voorzitter, alleen moest die nog vertaald worden uit het Frans naar het Nederlands. Vervolgens stopten we er enkele recente voorbeelden in die zeker zouden aanspreken bij onze douaniers. Eenmaal dat de cursus klaar was, stelde administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren voor om als pilootproject te beginnen met de bewapende ambtenaren."

Ilse: "Wanneer zij gevoelige foto's van zichzelf posten op sociale media en burgers herkennen hen 's anderendaags volledig in uniform en gewapend, dan heeft dat een grote impact op het imago van Douane en Accijnzen. Maar het is uiteindelijke de bedoeling dat alle douaniers deze cursus krijgen."
Ilse Eelen en Nele De Vulder
Ilse Eelen en Nele De Vulder stellen zich voor: