Emailadres : da.schakelwebsite@minfin.fed.be

DE SCHAKEL
VOOR EN DOOR DOUANIERS
Contactgegevens
Adres:

De Schakel
Douane en Accijnzen
“Noordster”
Ellermanstraat 21 – 11de verdieping
2060 Antwerpen
Tel: 0257/52068