Parlementaire Commissie van Financiën geïnteresseerd in onze drugsbestrijding

Een delegatie van de Parlementaire Commissie van Financiën (PCF) bezocht de douanediensten in de haven van Antwerpen omdat zij benieuwd zijn hoe de douaniers daar de strijd tegen de steeds stijgende drugssmokkel aanpakken.
Ze werden onthaald in het Financiecentrum Noordster met een uitgebreide presentatie gebracht door administrateur-generaal K. Vanderwaeren, regionaal directeur R. Robbrecht, adviseur I. Eelen en attaché N. Somers.
De bezoekers kregen enkele wetenswaardigheden over de haven van Antwerpen mee. De verschillende diensten binnen de Regio Antwerpen en hun specifieke takenpakket werden toegelicht en tot slot werd ook ingegaan op de uitdagingen waar de 3350 ambtenaren binnen de AAD&A mee geconfronteerd worden.
Onze administrateur-generaal beklemtoonde dat vooral het takenpakket “Beschermen en Beveiligen van onze maatschappij” de laatste jaren aan belang gewonnen heeft.

Naast het voorkomen van terroristische aanslagen staan de bestrijding van een scala aan andere criminele activiteiten zoals invoer van namaak (bv. sigaretten, medicijnen en speelgoed), beschermde en bedreigde diersoorten (bv. bushmeat) en drugs eveneens op de agenda.
Behaalden de douaniers in de Antwerpse haven opnieuw een recordvangst van ongeveer 62 ton cocaïne, ook in 2020 voert AAD&A de strijd tegen de drugssmokkel verder op.

Het takenpakket 'Beschermen en Beveiligen van onze maatschappij' 

is de laatste jaren belangrijker geworden.”

 

Succesvolle inbeslagnames
dankzij samenwerking”
Nadien ging men iets dieper in op de succesvolle inbeslagnames van vorig jaar. Eerst beklemtoonde onze collega dat deze resultaten in Antwerpen, naast ver doorgedreven risicoanalyses en het opdrijven van de nodige middelen, zeker ook te danken zijn aan de goede onderlinge samenwerking tussen de collega’s van de verschillende diensten op het terrein.

Anderzijds is er ook 70 ton cocaïne onderschept in enkele havens in Zuid-Amerika met bestemming Antwerpen. Ook dit is te danken aan samenwerking, zij het dan door de akkoorden die men kon sluiten met de herkomstlanden zoals Brazilië, Colombia en Peru. Zo werkt er ook een liaison-officier van AAD&A ter plaatse, de Werelddouaneorganisatie verleent haar steun en de VN leidt er met hun Container Control Program de douaniers op.
Populairste smokkelmethode?
Sportzakken met drugs die meereizen met de legale handel”
De drugsmokkelaars gebruiken verschillende manieren om hun waren te smokkelen. De populairste methode is nog steeds dat ze de drugs verstoppen in bv. sporttassen die meereizen met een legale lading per container. In de haven van bestemming worden die drugs er dan uitgehaald door “uithalers”. Kortweg wordt deze methode “Rip Off” genoemd, maar ook dubbele wanden in de container zijn nog steeds van toepassing. De tendens is wel dat er grotere hoeveelheden cocaïne per transport worden vervoerd en dan is de combinatiemethode drugs zowel aan boord van het schip als in de containers een handige modus operandi.
Werken met een elektronische neus”
Toch even opmerken dat de steeds grotere aanvoer van verdovende middelen het directe gevolg is van een groter aanbod. De afzetmarkt deint zelfs uit naar Nieuw-Zeeland en Japan.
Administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren weidde vervolgens uit over het plan van de douane om te evolueren naar een 100% scanning van de containers, om de strijd tegen de drugssmokkel verder op te drijven. Uiteraard is het daarbij van groot belang dat de handelstrafiek er zo weinig mogelijk door gehinderd wordt. Zo bekijkt men of er kan gewerkt worden met een E-nose (elektrische neus) om in een minimum van tijd de aanwezige drugs in de container te detecteren. Bovendien zou AAD&A ook extra scanners willen plaatsen om de scanning van de containers op de terminal zelf te laten doorgaan. Al die duizenden gegevens zouden dan verwerkt kunnen worden door artificiële intelligentie in te zetten.

Douane vroeger en nu in

Nationaal D&A-museum te Antwerpen”

 

Vervolgens bracht de delegatie een bezoek aan het D&A-museum. Daar kan men immers op korte tijd heel wat vernemen - en bekijken - over de werking van Douane en Accijnzen in heden en verleden.

De drugcon, de E-nose avant-la-lettre
Om de technologieën die Douane en Accijnzen inzet om haar controles uit te voeren, kreeg de delegatie van de Parlementaire Commissie Financiën enkele demonstraties op het terrein van de Grensinspectiepost in de Waaslandhaven. Eén van onze speurhonden showde hoe hij naar drugs speurt, een collega toonde het gebruik van de drugcon en de raman om drugs op te sporen bij een verificatie van de goederen, de mobiele scanner en de scanvan werden ingezet en tot slot werd uitgelegd hoe de scanbeelden gemaakt door de vaste scan beoordeeld worden.

Aan het einde van deze kennismaking met de collega’s op het terrein werd de delegatie door een escorte van enkele motorrijders van AAD&A snel maar veilig teruggebracht van de Waaslandhaven naar het Financiecentrum “Noordster”.

 

 

 

Tekst: A.V.P.

Foto's: Stephane Biebuyck + A.V.P.

 

 

Speurhond in actie
Administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren in het D&A-museum
Een voorbode van het e-nose systeem
Het wegzuigen van lucht uit de container op zoek naar eventuele aanwezigheid drugs