Op 27 april 2020 stond een bezoek van koning Filip aan onze collega's op de GIP LO onder leiding van administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren gepland. In het eerste deel kregen jullie een uitgebreid verslag van collega Ilse Eelen over alle voorbereidingen die moesten getroffen worden, zelfs tot enkele uren voor de officiële ontmoeting.

O
m halfelf krijgen ze het bericht dat de koning in aantocht is...

 

 

Tanja: "In overleg met de andere collega's van de GIP werd vooraf besloten dat Controle 7 of het Scanteam zou zorgen voor de toegang tot het terrein en het controleren van het verkeer. Blijkbaar zijn er een aantal regels waar je rekening mee moet houden bij een bezoek van de vorst. Zo werd in overeenkomst met de Staatsveiligheid een zone afgebakend waar enkel de bezoekers en de koning mochten komen."

Nico: "Ja, enkele personen van ons team staken de handen uit de mouwen om een volledig draaiboek op te maken. Zij moesten er vooral voor zorgen dat er zo weinig mogelijk verkeer was tijdens het bezoek en dat niemand kon komen op een plaats waar hij niet gewenst was. Door hun goede voorbereidingen is dit zeer vlot verlopen. Een welgemeende dankjewel aan Kelly De Winne die dit volledig voor haar rekening nam."

Tanja: "Omdat het bezoek van onze koning slechts heel kort zou zijn, hadden we ook beslist om enkel de backscatter, de mobiele scanner en onze handmeettoestellen voor de stralingsdetectie te tonen."

Nico: "Op de vrijdag, voorafgaand aan het bezoek, kregen we al bezoek van de adviseurs van het Paleis. Zij vonden de scantoestellen uiterst interessant voor de vorst. Samen met Tanja Peeters heb ik dan op vrijdagavond nog een volledige nota met beeldmateriaal ontworpen zodat het Paleis alle nodige informatie had om de Koning al in te lichten."


Bij aankomst stelt de heer Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp, onze administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren aan de koning voor.
Daarop wordt de koning uitgenodigd om even mee over het terrein van GIP LO te lopen. Onze administrateur-generaal zou de vorst de nodige uitleg geven.


Tanja: "De medewerkers mochten alleen antwoorden als de koning rechtstreeks aan hen vragen stelde. Tegen alle verwachtingen in, heeft hij dat ook gedaan.
Niels De Wilde nam de uitleg van de mobiele scanner voor zijn rekening We kozen ervoor om daar een oud scanbeeld van een vaststelling op kaai weer te geven. Toen de koning bij hem kwam, vroeg hij hoe Niels kon zien dat er iets mis was met de lading hout die toen geïnspecteerd moest worden. Niels heeft hem dat dan uiteraard in het kort uitgelegd.
Karin De Vos heeft dan weer toelichting gegeven bij de backscatter.

Inhoudelijk is zo'n bezoek niet echt anders dan anders. Vooral de voorbereidingen eigen aan de komst van de vorst maakten het speciaal. Voor mezelf kan ik zeggen dat ik ook wel een beetje uitkeek naar dit bezoek. Je weet toch nooit wat je kan verwachten als je eigen staatshoofd op bezoek komt.
Gelukkig is alles vlot verlopen. Dat is voor een heel groot deel ook omdat iedereen van de dienst die eraan meegewerkt heeft, dat voor meer dan 100% gedaan heeft.”


Ondertussen staan onze collega’s van de verificatiedienst en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in het magazijn van de GIP LO al ongeduldig te wachten tot het hun beurt is…
Het is eerst aan de heer Herman Diricks, CEO van het FAVV, om aan de koning iets te vertellen over hun takenpakket op de GIP LO.

Daarna volgt de demonstratie van een gezamenlijke fysieke verificatie door mevrouw Nele Vanham, Technisch Manager FAVV, ons drughondenteam en collega Sylvia Rombaut.Onze hondengeleider: "Ik was natuurlijk zeer vereerd om aan de ontvangst van onze koning te mogen deelnemen. Wetende dat Nic, die getraind is op het zoeken naar drugs en cash, weer het beste van zichzelf zou geven, viel het voor mij wel mee qua nervositeit.
Door de zeer beperkte tijd die voorzien was, heb ik met Nic slechts een korte zoekoefening kunnen uitvoeren, maar hij heeft dat mooi volbracht. Meestal brengt Nic door zijn enthousiasme en zijn vrolijkheid bij de toeschouwers wel een lach op hun gezicht en dat was nu niet anders."

Sylvia: "We zijn hier op de GIP LO wel wat bezoekers gewoon, maar een bezoek van de koning geeft toch net iets meer stress. Als teamchef van de verificatie op GIP LO nam ik de uitleg over het takenpakket van de Verificatiedienst voor mijn rekening. Alles overlopen was sowieso onmogelijk, maar ik maakte me toch zorgen of ik met mijn ingekorte uitleg ook wel binnen de geplande 5 minuten zou blijven.

Eerst werd er een gezamenlijke verificatie uitgevoerd met FAVV van een container met honing uit Argentinië. Daarna stond er ook nog een container klaar met speelgoed uit China en die moest gecontroleerd worden op namaak.

Daarna nam ik de koning en onze administrateur-generaal mee naar onze wall of shame, zo genoemd omdat het allemaal voorbeelden zijn van inbeslaggenomen namaakartikelen. Daar heb ik alle vondsten toegelicht, maar koning Filip was vooral geïnteresseerd in de vaas van Kuifje. Zo liepen mijn voorziene 5 minuutjes toch nog vlot uit… Hopelijk komt de koning nog eens langs voor een uitgebreider bezoek, buiten corona-tijden.

Het was een unieke ervaring, die ik waarschijnlijk niet meer zal meemaken in mijn carrière. Bovendien was het een kers op de taart voor de inzet van mijn hele team
."

Tanja: "Na het bezoek denk ik dat iedereen moe maar voldaan was.
Het is een dag waar we tevreden op terug kunnen kijken."

Het Paleis bezorgde na het bezoek volgend bericht aan alle betrokkenen:

"Mag ik u en al uw betrokken medewerkers nogmaals van harte danken voor het dynamische en voortreffelijk georganiseerde bezoek aan de GIP voor Z.M. de Koning."
N.v.d.r.: Met oprechte dank aan alle collega’s die meewerkten aan de opbouw van dit artikel en een dikke proficiat aan iedereen die ervoor zorgde dat het bezoek zeer succesvol verliep.
Dit is deel 2 met een persoonlijke bijdrage van adviseur Tanja Peeters,
attaché Nico De Wert, adviseur Sylvia Rombaut en onze hondengeleider van dienst.

Jacques Vandermeiren Vandermeiren van de Port of Antwerp stelt onze administrateur-generaal aan de koning voor.

DE KONING KOMT OP BEZOEK!

De heer Kristian Vanderwaeren begeleidt het gezelschap naar de verificatieruimte
Vooraan Kristian Vanderwaeren in gesprek met koning Filip. Achteraan v.l.n.r. : Herman Diricks, collega Nico De Wert, havenschepen Annick De Ridder, collega Sylvia Rombaut, waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen Didier Detollenaere, Jacques Vandermeiren en gouverneur Cathy Berx
Onze hondengeleider en Nic, getraind op het zoeken naar drugs en cash
De koning was vooral geïnteresseerd in de vaas van Kuifje
CEO Herman Diricks, zet het takenpakket van het FAVV uiteen
Technisch manager Nele Vanham demonstreert wat het FAVV doet bij een verificatie
Foto's: Jonathan Ramael