ANDOUAC VZW is de personeelsvereniging voor het Antwerpse Douane en Accijns personeel. ANDOUAC is in 2006 boven de doopvont gehouden door het samengaan van de personeelsverenigingen DAP en VADA.  Het letterwoord ANDOUAC staat voor Antwerpse Douane en Accijnzen, voor de naam werd trouwens Leentjebuur gespeeld bij de collega's van Gent die verenigd zijn onder GEDOUAC.

Het logo van ANDOUAC is een A met in het midden een grenspaal, als verwijzing naar onze roots, met daarop de datum van ontstaan. Het doel van de vereniging is de samenhorigheid en oprechte verstandhouding onder het personeel te bevorderen, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten. De vereniging is nog altijd zeer actief en organiseert jaarlijks een 15-tal activiteiten. Deze activiteiten gaan door in het OPF Dennenburg, zoals onder meer de quiz, het zomerfeest, de kershappening, de wijnproeverij, in het Noordstergebouw, het Sinterklaasfeest, en op verplaatsing, zoals onder meer de meerdaagse reis, de nationale wandeldag, een culinaire uitstap.

Ieder personeelslid van de Antwerpse Douane en Accijnzen staat het vrij lid te worden aan de democratische prijs van 10,00 euro.

Graag houden we jullie op de hoogte via de mailing van de regiomanager, onze site http://www.andouacvzw.be/ en op facebook kunt u ons vinden als ANDOUAC vzw.
ANDOUAC
Bezoek aan de Dossin Kazerne in Mechelen